Archives for the day Thursday, September 5th, 2019

Żuraw wolnostojący

Podniesiony i podparty żuraw musi być zabezpieczony specjalnymi nakrętkami na każdej podporze, przed ewentualnym opuszczaniem się. Podczas pracy wolnostojącym żurawiem z wysięgnikiem wychylonym nie wolno dopuścić do przekroczenia dopuszczalnego kąta obrotu albo ± 30 0 , gdyż spowodowałoby to przekroczenie dopuszczalnego nacisku statycznego na szynę 300 kN (30 000 kG) i utratę stateczności. Użycie ograniczników obrotu— elektrycznych wyłączników krańcowych i mechanicznych zderzaków oporowych przytwierdzonych do ramy podwozia — skutecznie przeciwdziała przed przypadkowym przekroczeniem dopuszczalnych granic wychylenia wysięgnika. Mechanizmy robocze żurawia są napędzane przez silniki elektryczne, zasilane prądnicą typu DCSB 63-4 (N 63 kVA, n 1500 obr/min). Wszystkie silniki napędowe i urządzenia automatyki są sterowane obwodami sterowania. Read more… »

Elektryczny silnik pierścieniowy

Źródłem napędu jest elektryczny silnik pierścieniowy (N 30 kW, n 975 obr/min), przekazujący moment obrotowy na wał, ułożyskowany w wale centralnym, przez sprzęgło palcowe i przekładnię zębatą walcowo—stożkową o przełożeniu 1 : 7,1. Na końcu wału jest osadzone koło zębate przekładni stożkowej 0 przełożeniu 1 : 2,18. Przekładnia stożkowa napędza wał, na którym są osadzone koła zębate, przenoszące napęd na jedną oś przedniego lub tylnego wózka wagonowego. W przenoszeniu napędu na osie napędowe biorą udział koła zębate walcowe i szerokie, o nieco baryłkowatym kształcie, osadzone na osi zestawu napędowego. Podczas jazdy transportowej napęd własny musi być bezwzględnie wyłączony przez wyzębienie kół zębatych pośrednich za pomocą pokrętła osadzonego na końcu wałka. Read more… »

Wysięgnik

Wysięgnik jest podnoszony i opuszczany dworna zbloczami mechanizmu zmiany wysięgu. Rozwidlone ramiona wysięgnika są przegubowo przytwierdzone z obu stron kabiny maszynisty do ramy nadwozia. Po dolnych półkach, otwartego od spodu blachownicowego wysięgnika, może przemieszczać się wózek z podwieszonym zbloczem hakowym mechanizmu podnoszenia. Wózek może przemieszczać gie tylko przy unieruchomionym, poziomym położeniu wysięgnika, po jego odbezpieczeniu. W czołowej części wysięgnika jest wmontowany bęben z przewodem elektrycznym do podłączenia elektromagnesu lub chwytaka elektrohydraulicznego, wodzarka wózka zblocza hakowego, urządzenie wagowe przekazujące dane o wielkości podnoszonego lub opuszczanego ciężaru do kabiny maszynisty i urządzenie do samoczynnego utrzymywania wysięgnika w położeniu poziomym. Read more… »

Opornik przeciwzakłóceniowy

Opornik przeciwzakłóceniowy działa tym skuteczniej, im bliżej znajduje się źródło zakloceń (miejsca iskrzenia). Z tego względu coraz częściej spotyka gie oporniki wbudowane w świece zapłonowe lub w palce rozdzielaczy. Najbardziej rozpowszechnione są jednak tanie i łatwe do instalowania oddzielne oporniki przeciwzaklóceniowe nasadowe lub fajkowe. Ze względu na wykonanie, wśród oporników przeciwzakłóceniowych do elektrycznych urządzeń samochodowych rozróżniać należy dwie odmiany: opornik drutowy w postaci uzwojenia z drutu chromonikielinowego nawiniętego na cylindrycznym izolatorze o znormalizowanych wymiarach (długości i średnicy — np. a 4 mm i długość 24mm); uzwojenie takie powleczone jest warstwą lakieru zabezpieczającego lub glazurą ; wadą opornika drutowego jest łatwość uszkodzenia cienkiego (0,2 mm) drutu oporowego, — opornik objętościowy (masowy) ma rdzeń oporowy, sporządzony z tlenków metali, siarczków lub innych substancji oporowo-ceramicznych ; opornik objętościowy cechuje duża wytrzymałość na przebicia, którą jeszcze zwiększa się przez zewnętrzne powleczenie rdzenia oporowego lakierem lub glazurą. Read more… »

Dławik

Dławik dość skutecznie ogranicza zakłócenia odbioru przez ich wygaszanie — stawiając szczególnie duży opór przepływowi zakłócających fal o wielkiej częstotliwości, a więc wybitnie utrudniając ich rozprzestrzenianie się wzdłuż przewodu chronionego przez dany dławik. Najczęściej dławik współdziała z odpowiednio dobranym kondensatorem, odprowadzającym jednocześnie fale zakłócające na masę pojazdu — tworząc tzw. ogniwo filtrujące lub popularnie filtr. Dławiki przeciwzakłóceniowe mają na ogół specjalne wykonania, z uwagi na swe przeznaczenie. Od dławika przeciwzakłóceniowego wymaga się możliwie małej pojemności własnej, co jest konieczne do zapewnienia skuteczności tłumienia fal zakłócających w szerokim zakresie częstotliwości. Read more… »