Archives for the day Friday, September 6th, 2019

Kondensator przeciwzakłóceniowy

Jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie źródła zakłóceń włączy się kondensator o odpowiedniej pojemności, zakłócające fale o wielkiej częstotliwości spływają poprzez kondensator na masę pojazdu, a więc nie rozprzestrzeniają się już wzdłuż przewodu chronionego przez dany kondensator. Kondensatory stosuje się do eliminowania zakłóceń odbioru powodowanych przez niskonapięciowe urządzenie elektryczne, jak: wycieraczka, prądnica, obwód niskiego napięcia cewki zapłonowej, pomocniczy silnik elektryczny i inne. Kondensator o tego rodzaju zadaniach powinien mieć możliwie małą indukcyjność własna. Ponadto zależnie od przeznaczenia, od kondensatora przeciwzakłóceniowego wymaga się odporności na podwyższone temperatury, na wilgoć i na wstrząsy. Najczęściej w samochodach spotyka się papierowe kondensatory przeciwzakłóceniowe o metalowych obudowach, zaopatrzone w odpowiednie uchwyty do mocowania. Read more… »

Uciszanie własne

Read more… »

Limitery

Wpływ silnych zakłóceń atmosferycznych typu impulsowego osłabia się w licznych odbiornikach przez wyposażenie ich w eliminatory i ograniczniki tzw. limitery. Działanie tego rodzaju urządzeń polega na wycinaniu krótkotrwałego dużego napięcia zakłócającego razem z częścią napięcia odbieranego sygnału dzięki czemu kosztem pewnego pogarszania odtworzenia sygnału unika się występowania silnych trzasków. Zwalczanie zakłóceń przemysłowych. W celu eliminowania zakłóceń przemysłowych stosuje się dwie podstawowe metody. Read more… »

Zakłócenia przemysłowe

Nasilenie zakłóceń wywoływanych przez maszyny elektryczne na ogól nie jest związane z ich działaniem, lecz zależy w dużym stopniu od doboru materiałów oraz dokładności wykonania i stanu komutatorów oraz szczotek. Zakłócenia wywoływane przez iskrzące urządzenia można poważnie ograniczyć stosując odpowiednie środki przeciwzakłóceniowe. Wszelkie urządzenia elektryczne wytwarzające zakłócenia przemysłowe można podzielić na trzy rodzaje: — urządzenia elektryczne, które mogą stać sie źródlami zakłóceń tylko w razie nadmiernego zużycia, usterek, uszkodzeń itp., — urządzenia elektryczne, które są źródłami zakłóceń w wyniku zastosowania nieprzemyślanych lub błędnych rozwiązań konstrukcyjnych i po wprowadzeniu odpowiednich modyfikacji przestają utrudniać odbiór radiowy, — urządzenia elektryczne, które sa źródłami zakłóceń nie dających sie wyeliminować na drodze konstrukcyjnej, ponieważ ich sposób pracy przypomina działanie generatora wielkiej częstotliwości, Biorąc pod uwagę warunki odbioru radiowego w samochodach najbardziej istotne jest zwalczanie zakłóceń dajacych się usunąć przez stosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych w licznych najczęściej spotykanych urządzeniach elektrycznych, jak np. wszelkiego rodzaju przerywacze prądu, wyłączniki, przełączniki, komutatory maszyn elektrycznych, przekaźniki, linie elektryczne wysokiego napięcia, urządzenia sygnalizacyjne, reklamy świetlne, aparaty telegraficzne, lampy gazowe oraz luminescencyjne. Metody ograniczania zakłóceń odbioru radiowego Ograniczanie zakłóceń atmosferycznych. Read more… »

Zakłócenia atmosferyczne

W Polsce wskutek licznych burz miejscowych zakłócenia atmosferyczne występują najsilniej w miesiącach letnich, a najsłabiej — w zimie. Jednocześnie natężenie zakłóceń atmosferycznych przeważnie osiąga maksimum w godzinach popołudniowych, a minimum — w godzinach porannych. Ponadto w głębi kontynentu nasilenie zakłóceń atmosferycznych jest na ogół nieco większe niż w pobliżu brzegu morskiego. Zarazem na ogół natężenie zakłóceń atmosferycznych wzrasta ze zwiększaniem się wysokości nad powierzchnią ziemi. Zakłócenia atmosferyczne na silniej utrudniają odbiór fal długich, w mniejszym stopniu al Średnich, a stosunkowo najsłabiej fal krótkich. Read more… »