Dławik

Tags: , ,

Dławik dość skutecznie ogranicza zakłócenia odbioru przez ich wygaszanie — stawiając szczególnie duży opór przepływowi zakłócających fal o wielkiej częstotliwości, a więc wybitnie utrudniając ich rozprzestrzenianie się wzdłuż przewodu chronionego przez dany dławik. Najczęściej dławik współdziała z odpowiednio dobranym kondensatorem, odprowadzającym jednocześnie fale zakłócające na masę pojazdu — tworząc tzw. ogniwo filtrujące lub popularnie filtr. Dławiki przeciwzakłóceniowe mają na ogół specjalne wykonania, z uwagi na swe przeznaczenie. Od dławika przeciwzakłóceniowego wymaga się możliwie małej pojemności własnej, co jest konieczne do zapewnienia skuteczności tłumienia fal zakłócających w szerokim zakresie częstotliwości. Dławik przeciwzakłóceniowy nie powinien wpływać na działanie uciszanego urządzenia, a więc oporność dławika przy częstotliwości sieci powinna być jak najmniejsza, aby spadek napięcia prądu roboczego na dławiku nie przekraczał dopuszczalnej granicy. Ponadto od dławików przeciwzakłóceniowych, odpowiednio do ich warunków pracy, wymaga sie braku skłonności do przegrzewania się pod obciążeniem przez pełny prąd roboczy, odporności na wilgoć, na wstrząsy itp. Aby zmniejszyć do minimum wymiary dławików przeciwzakłóceniowych i jednocześnie zwiększyć do minimum ich indukcyjność stosuje się różnego rodzaju rdzenie ferromagnetyczne wykonane z blachy, ta my lub stopów magnetycznych, albo rdzenie proszkowe z magnetodielektryków lub ferrytowe, które najlepiej się nadają do pracy w zakresie wielkich częstotliwości. Najskuteczniej działają dławiki nawinięte na toroidalnych rdzeniach magnetodielektrycznych. Dławiki takie odznaczają się indukcyjnością rozproszenia. Zamknięty rdzeń toroidalny umożliwia uzyskanie wymaganej indukcyjności przy minimalnej liczbie zwojów dławika, a ponadto niemal zupełnie wyeliminowany zostaje wpływ ekranu na indukcyjnośc dławika. Opornik przeciwzakłóceniowy, włączony w obwód wysokiego napięcia, dzięki swej znacznej oporności dość skutecznie utrudnia rozpowszechnianie się zakłócających fal o wielkich częstotliwościach, powstających wskutek wyładowań iskrowych. Oporniki do tłumienia zakłóceń w dość szerokich pasmach częstotliwości cechuje na ogół oporność w zakresie 5. – .20 kQ. Ostatnio rozpowszechniają się oporniki przeciwzakłóceniowe o oporności 1 .3 przeznaczone do tłumienia zakłóceń jedynie w określonych, dość wąskich pasmach częstotliwości [patrz też: landtechnik, , krotoski cichy audi ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski cichy audi landtechnik moto gratka p l