Cechą charakterystyczną modulacji częstotliwości jest zależność Aj od szczytowej amplitudy sygnału modulującego i niezależność od częstotliwości modulującej. Wskutek modulacji częstotliwości równanie fali nośnej modulowanej jedną tylko częstotliwością o pulsacji przyjmuje postać: i = 10 sin (120 • t mj • sin t) • t To, gdzie: m — wskaźnik modulacji, równy stosunkowi dewiacji częstotliwości do częstotliwości modulującej (mj Aj/j). Przy określonej dewiacji częstotliwości wskaźnik modulacji mi zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do częstotliwości modulującej. Wskaźnik modulacji częstotliwości różni się od głębokości modulacji amplitudy (m) tym, że może on przybierać wartości mniejsze lub większe od jedności (mj S 1), przy czym wartości te zależą od częstotliwości modulującej (j). Głębokością modulacji częstotliwości mj można nazwać stosunek danej dewiacji do największej dewiacji .Przy stosowaniu modulacji częstotliwości sygnały maja znacznie szerszą wstęgę niż przy modulacji amplitudy. Ciągłe zmiany chwilowej częstotliwości w każdym okresie zmieniają przebieg drgań w taki sposób, że sa one niesinusoidalne i stanowią wypadkową składowych sinusoidalnych. Analiza ma tematyczna wykazuje, że widmo częstotliwości fali o sinusoidalnie modulowanej częstotliwości składa się z częstotliwości różniących się między sobą o częstotliwość modulującą lub jej wielokrotność. W rezultacie fala nośna o modulowanej częstotliwości ma nie tylko takie same składowe boczne jak fala o modulowanej amplitudzie, lecz ponadto jeszcze i dodatkowe wstęgi boczne wyższych rzędów (amplitudy ich określają tablice funkcji Bessela). Ujmując poglądowo, fala o modulowanej częstotliwości ma po każdej stronie częstotliwości nośnej składowe boczne znacznej wielkości. Zawarte są one w pasmie o szerokości równej niemal sumie częstotliwośc i modulującej i dewiacji częstotliwości. Jeżeli wskaźnik modulacji jest mniejszy niż 0,5, składowe boczne drugiego i wyższych rzędów są względnie małe i szerokość pasma zawierającego zasadniczą część sygnału jest taka sama jak przy modulacji amplitudy. [hasła pokrewne: bmw inchcape otomoto, otomoto ostrzeszów, olx samochody słupsk ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: bmw inchcape otomoto olx samochody słupsk otomoto ostrzeszów