Częściej zdarzającym się przypadkiem, bardziej naturalnym ze względu na konfigurację terenu, jest przypadek projektowania niwelety przecinającej wyniosłości terenu. W nowszych czasach ma to związek z dążeniem do stosowania jak najmniejszych robót ziemnych (niskich nasypów i płytkich wykopów) przez wpisywanie trasy drogi w teren. Jest to zasada nawet dla dróg o znaczeniu magistralnym i dla autostrad. Ustalenie niwelety drogi ma wpływ na konstrukcję korpusu ziemnego drogi i na jego stateczność. Z tego powodu rozwiązanie zagadnienia właściwego, zaprojektowania niwelety jest jednocześnie rozwiązaniem sprawy powiązania wielu czynników, mających wpływ na projektowanie podłoża i nawierzchni drogowej, a szczególnie: a) uwzględnienia warunków gruntowych i wodnych terenu, b) zapewnienia trasy wolnej od zaśnieżania, c) zapewnienia dostatecznie dobrego odwodnienia powierzchniowego. Ilość wody powierzchniowej i gruntowej, która może działać niekorzystnie na stateczność nasypów drogowych, jest zmienna w zależności od klimatu i od pory roku. Podłoże drogi i nasypy drogowe znajdują się w stanie zmiennej wilgotności. Jeżeli wilgotność osiąga pewną granicę (dolną granicę plastyczności), mamy do czynienia z gwałtownym spadkiem wytrzymałości gruntu pod nawierzchnią i z niebezpieczeństwem odkształceń samej nawierzchni. [hasła pokrewne: olx samochody słupsk, charakterystyka mechaniczna silnika, moto gratka łódź ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: charakterystyka mechaniczna silnika moto gratka łódź olx samochody słupsk