Do odbioru bardzo krótkich fal używane są odbiorniki superheterodynowe o podwójnej przemianie częstotliwości. Odbiornik taki wyróżnia się zastosowaniem dwóch wzmacniaczy pośrednich częstotliwości. Odbiornik superreakcyjny działa według oryginalnej zasady, odmiennie niż inne rodzaje odbiorników. W układzie superreakcyjnym wykorzystuje się bowiem okresowe zmiany czynnej oporności obwodu rezonansowego od wartości dodatnich do wartości ujemnych. Detektor lampowy odbiornika superreakcyjnego ma sprzężenie zwrotne, które działa na wejściowy obwód rezonansowy. Wartość sprzężenia zwrotnego jest sterowana za pomocą generatora zmiany tłumienia w taki sposób, że tłumienie obwodu rezonansowego ulega okresowym zmianom od wartości dodatnich do ujemnych. Częstotliwość tego rodzaju zmian, zwana częstotliwością wygaszania, jest równa częstotliwości drgań generatora zmiany tłumienia i zawiera się w zakresie częstotliwości nadslyszalnych, tj. powyżej 10 000 Hz. Dzięki charakterystycznej zasadzie odbiornik superreakcyjny cechuje bardzo duże wzmocnienie pomimo malej liczby lamp. Odbiorniki superreakcyjne są jednak obarczone licznymi wadami i znajdują tylko ograniczone zastosowanie, przeważnie w zakresie fal bardzo krótkich. Praktyczne znaczenie mają zwłaszcza następujące niedogodności: mała selektywność odbiorników superreakcyjnych, duży poziom ich szumów własnych, wtórne promieniowanie energii z anteny odbiorczej w przestrzeń oraz trudności regulacji podczas strojenia. W zakresie bardzo krótkich fal selektywność odbiornika jest o wiele mniej istotna niż jego czułość. Sprawia to, że odbiorniki superreakcyjne spotyka się głównie w urządzeniach radiolokacyjnych (radarowych), radiolatarniach, małych radiostacjach przenośnych itp. Odbiornik sygnałów o modulowanej częstotliwości (odbiornik FM) różni sie zasadniczo od odbiorników sygnałów o modulowanej amplitudzie (odbiorniki AM) tym, że ma specjalny detektor częstotliwości oraz ogranicznik amplitudy, tzw. limiter, który przed detektorem ogranicza amplitudę do określonej stałej wartości. Limiter zapobiega zakłóceniom oraz zniekształceniom, jakie mogłyby powstawać wskutek wahań amplitudy sygnału. Ponadto odbiornik sygnałów o modulowanej częstotliwości przystosowany jest do odbioru znacznie szerszego pasma częstotliwości niż odbiornik sygnałów o modulowanej amplitudzie, z uwagi na dużą szerokość pasma zajmowaną przez wstęgi boczne sygnału o modulowanej częstotliwości. [więcej w: bmw dealer otomoto, olx samochody radomsko, samochody poleasingowe raiffeisen ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: bmw dealer otomoto olx samochody radomsko samochody poleasingowe raiffeisen