Idealną charakterystyką selektywności odbiornika jest krzywa prostokątna o podstawie równej szerokości pasma sygnału odbieranego oraz U — równemu napięciu wyjściowemu i Fo — częstotliwości, na którą nastrajany jest odbiornik. Rzeczywista charakterystyka selektywności znacznie różni się od przebiegu prostokątnego i kształt jej zależy od liczby i tłumienia obwodów rezonansowych, częstotliwości oraz innych czynników związanych z danym układem. Wierność odtwarzania jest to stopień dokładności, z jakim odbiornik odtwarza na wyjściu wszystkie właściwości sygnału wejściowego. Każdy odbiornik może dać na wyjściu tylko pewna określona moc, przy której zniekształcenia nie przekraczają jeszcze dopuszczalnych granic. Moce wyjściowe odbiorników radiofonicznych zawierają się zwykle w granicach od kilku dziesiętnych wata do kilku watów, zależnie od klasy odbiornika i sposobu zasilania. Układy elektryczne odbiorników. Wśród spotykanych w praktyce odbiorników radiofonicznych ze względu na układ elektryczny należy rozróżniać odbiorniki o bezpośrednim wzmocnieniu, odbiorniki superheterodynowe oraz odbiorniki superreakcyjne. Ponadto jako oddzielne odmiany wyodrębnia się na ogól odbiorniki superheterodynowe do odbioru sygnałów o modulowanej częstotliwości oraz odbiorniki telewizyjne. Odbiornik o bezpośrednim wzmocnieniu ma tylko wzmacniacze wielkiej oraz małej częstotliwości. Odbiornik taki w możliwie najprostszy sposób wzmacnia i przetwarza odbieraną z anteny energie elektryczną wielkiej częstotliwości, na energię D częstotliwości akustycznej. Odbiornik o bezpośrednim wzmocnieniu do odbioru fal o modulowanej amplitudzie składa się z niżej wymienionych elementów składowych; — obwody wejściowe, wzmacniacz wielkiej częstotliwości z obwodami rezonansowymi, — detektor, najczęściej lampowy, wzmacniacz mocy małej częstotliwości, zwany stopniem końcowym lub wyjściowym, który służy do uruchamiania urządzenia użytkowego. Nie zawsze jednak odbiornik o bezpośrednim wzmocnieniu zawiera wszystkie wyżej wymienione elementy. Przykładowo — w najprostszym odbiorniku radiofonicznym (tzw. popularnym), stosuje słę często tylko jeden obwód wejściowy, detektor lampowy ze sprzężeniem zwrotnym (tzw. „reakcją”) oraz stopień końcowy. Odbiornik taki, określany jako odbiornik reakcyjny, rzadko kiedy ma więcej niż jeden stopień wzmocnienia wielkiej częstotliwości. [patrz też: bmw dealer otomoto, olx samochody radomsko, samochody poleasingowe raiffeisen ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: bmw dealer otomoto olx samochody radomsko samochody poleasingowe raiffeisen