Jeżeli masa samochodu ma potencjał zerowy, przychodzący ze stacji nadawczej sygnał radiowy wytwarza wokół samochodu pole elektromagnetyczne o charakterystycznym układzie linii ekwipotencjalnych, który od razu uwidacznia najkorzystniejsze usytuowanie anteny, zapewniające odbieranie możliwie najsilniejszego sygnału. Rozkład linii ekwipotencjalnych pola elektrycznego wokół samochodu. Miejscowe zakrzywianie się linii pola elektromagnetycznego powodują oczywiście również i najrozmaitsze inne obiekty — np. budynki mieszkalne i przemysłowe. Zwłaszcza duże zagęszczenie i rozgałęzienie sieci przewodów sprzężonych ze sobą lub połączonych z ziemią podnoszą potencjał ziemi na znaczną wysokość i wywołują odginanie ku górze linii pola elektromagnetycznego. Sprawia to, że np. odbiór sygnałów użytecznych blisko domów jest często utrudniony lub prawie niemożliwy. Z tego względu wysuwa się ostatnio istotną sugestię umieszczania anten w pojazdach od strony środka jezdni, czyli np. w przypadku ruchu prawostronnego po lewej stronie samochodu. Wysokość skuteczna anteny wywiera podobny wpływ na jakość odbioru radiowego, jak i jej usytuowanie w stosunku do źródeł zakłóceń w pojeździe, Jednocześnie zasadnicze znaczenie ma oczywiście skuteczność ograniczania zakłóceń odbioru powodowanych przez urządzenia elektryczne samochodu. Odbiór sygnałów radiowych. Antena samochodowa powinna dostarczać do odbiornika sygnały radiowe ze wszystkich kierunków, niezależnie od zmian chwilowego kierunku jazdy. Gdy chodzi o zakresy fal długich, średnich i krótkich warunek ten spełnia się przez zastosowanie anteny prętowej. Najlepszy odbiór fal ultrakrótkich (UKF) zapewnia poziomy dipol. Najczęściej jednak zainstalowanie w samochodzie poziomego dipola me jest możliwe, z uwagi na konieczność umieszczenia go w odległości około I metra od dachu nadwozia, co stanowi podstawowy warunek dobrego odbioru. Pomiary porównawcze wykazują, że odbiór w zakresie ultrakrótkofalowym jest przy uzyciu anteny prętowej o długości około 110 cm (około długości fali) niewiele gorszy niż za pomocą dipola (pierścieniowego lub widlastego), Pozornie niezrozumiała okoliczność, że pionowa antena prętowa odbiera wystarczające napięcie w poziomo spolaryzowanym polu wynika z rozkładu pola w pobliżu nadwozia samochodu. [patrz też: bmw dealer otomoto, olx samochody radomsko, samochody poleasingowe raiffeisen ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: bmw dealer otomoto olx samochody radomsko samochody poleasingowe raiffeisen