Jeżeli teren wymaga częstego po sobie następowania nasypów. Trasa drogi w terenie falistym wykopów, dostosowanie drogi do krajobrazu osiąga się przez wykonanie skarp o łagodnym pochyleniu. W takim przypadku stosuje się zasadę, że im bardziej płytki jest wykop i im niższy jest nasyp, tym bardziej łagodne stosuje się pochylenia skarp. W terenie górskim lub też silnie falistym trasa drogowa ma charakter płynnej linii falistej, bez widocznych długich wstawek prostych. Dla tego rodzaju trasy zasadniczo promienie przylegających do siebie łuków nie powinny zbytnio się różnić. Jeśli mamy do czynienia z trasą magistrali o dwóch rozdzielonych jezdniach, dobrym rozwiązaniem jest oddzielenie od siebie poszczególnych jezdni i projektowanie ich jako niezależne pasy drogowe. W takim przypadku najłatwiej jest osiągnąć wymagane efekty oprócz tego, ilości robót ziemnych są znacznie mniejsze. Dążenie do dostosowania trasy drogi do krajobrazu nie powinno wyraża ć się w prowadzeniu trasy co do kierunku w całkowitym uzależnieniu od kształtu terenu. Zagadnienie powiązania trasy z przekrojem poprzecznym drogi, w zależności od warunków terenowych, powinno być rozwiązywane w układzie ogólnym prac projektowania na podstawie uwzględnienia przeznaczenia drogi, perspektywy rozwoju gospodarczego regionu, przez który przebiega droga, oraz maksymalnego zapewnienia wymaganej eksploatacji i utrzymania drogi. Najczęstszym błędem trasowania, spotykanym przy projektowaniu dróg nowoczesnych, jest wyznaczanie zbyt małych kątów skrętu trasy oraz zbyt krótkich łuków poziomych. [patrz też: olx samochody radomsko, bmw inchcape otomoto, bmw dealer otomoto ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: bmw dealer otomoto bmw inchcape otomoto olx samochody radomsko