Kondensator przeciwzakłóceniowy

Tags: , ,

Jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie źródła zakłóceń włączy się kondensator o odpowiedniej pojemności, zakłócające fale o wielkiej częstotliwości spływają poprzez kondensator na masę pojazdu, a więc nie rozprzestrzeniają się już wzdłuż przewodu chronionego przez dany kondensator. Kondensatory stosuje się do eliminowania zakłóceń odbioru powodowanych przez niskonapięciowe urządzenie elektryczne, jak: wycieraczka, prądnica, obwód niskiego napięcia cewki zapłonowej, pomocniczy silnik elektryczny i inne. Kondensator o tego rodzaju zadaniach powinien mieć możliwie małą indukcyjność własna. Ponadto zależnie od przeznaczenia, od kondensatora przeciwzakłóceniowego wymaga się odporności na podwyższone temperatury, na wilgoć i na wstrząsy. Najczęściej w samochodach spotyka się papierowe kondensatory przeciwzakłóceniowe o metalowych obudowach, zaopatrzone w odpowiednie uchwyty do mocowania. Kondensatory przeciwzakłóceniowe do elektrycznych urządzeń samochodowych mają przeważnie pojemności w za kresie 0,45 . . . 3,0 ELF i służą do polepszania odbioru fal długich, średnich oraz krótkich. Pojemność kondensatora dobiera się odpowiednio do zakresu częstotliwości. Ujmując ogólnie: im dłuższe są fale w uciszanym zakresie częstotliwości tym większa jest konieczna pojemność kondensatora. Szczególna uwagę trzeba zwracał na wpływ indukcyjności przewodów połączeniowych (tzw. indukcyjności doprowadzeń), ponieważ może ona stanowił znaczną część indukcyjności własnej kondensatora. Z tego względu kondensatory przeciwzakłóceniowe trzeba przyłączać przy użyciu jak najkrótszych przewodów. Gdy chodzi o odbiór radiowy, strat kondensatora jest mało istotna. Dlatego też do celów przeciwzakłóceniowych nie trzeba bynajmniej stosować kosztownych kondensatorów mikowych lub ceramicznych. Kondensator przepustowy jest to specjalny kondensator przeciwzakłóceniowy o wyjątkowo małej indukcyjności, wyróżniający się wbudowaniem grubego rdzenia przewodzącego roboczy prąd sieci. Najczęściej kondensator przepustowy ma dwie sekcje współśrodkowych okładek rozdzielonych papierem izolacyjnym, z których jedna jest połączona z rdzeniem przewodzącym, a druga z metalową obudową. Kondensatory przepustowe instaluje się przeważnie w przejściach przewodu przez elementy blaszane lub ścianki działowe, przy czym metalowa obudowa kondensatora zostaje uziemiona przez połączenie z masą pojazdu lub ekranem.[podobne: landtechnik, , krotoski cichy audi ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski cichy audi landtechnik moto gratka p l