Lampa elektronowa jest to urządzenie wykorzystujące przepływ swobodnych elektronów w tzw. próżni lub w gazach rozrzedzonych. Lampy elektronowe służą do wytwarzania i kontroli mocy wielkich częstotliwości w nadajnikach radiowych i radarowych, do wzmacniania słabych sygnałów wielkiej częstotliwości w odbiornikach oraz do demodulowania i do wzmacniania sygnałów demodulowanych. Lampa elektronowa umożliwia stosowanie dalekosiężnej telefonii, przesyłanie obrazów i audycji fonicznych, działanie publicznych urządzeń rozgłaszania, telewizji itp. We wszystkich tego rodzaju urządzeniach lampy elektronowe należą do najważniejszych elementów. Obecnie stosuje się w praktyce bardzo wiele najrozmaitszych typów lamp elektronowych, a liczba ich odmian rośnie z każdym rokiem. Obok zwykłych lamp powszechnie używanych w radiotechnice jak: dioda, trioda, pentoda itp., opracowano ostatnio różne lampy specjalnego przeznaczenia np. lampy. O modulacji szybkości przelotu elektronów (klistrony oraz magnetrony), które służą do wytwarzania, wzmacniania i kontrolowania energii prądu zmiennego o bardzo wielkiej częstotliwości. Ponadto używane są lampy oscyloskopowe, w których promień elektronów wykorzystywany jest do optycznej kontroli przebiegów napięć i prądow, oraz lampy fotoelektryczne, (tzw. fotonówki), służące do przemiany energii świetlnej w elektryczną. Stosowane są również i specjalne lampy o niewielkiej zawartości gazu, np. tyratrony. Dioda jest to lampa dwuelektrodowa, składająca się z bańki, z której wypompowano powietrze i umieszczono katodę emitującą elektrony oraz elektrode zwaną anodą, wychwytującą te elektrony. Dioda może służyć do prostowania prądów zmiennych, ponieważ przewodzi prąd tylko wówczas, gdy napięcie anody w stosunku do katody jest dodatnie. Jeżeli natomiast napięcie anody w stosunku do katody jest ujemne prąd przez lampę nie płynie. Diody wysokopróżniowe wykonywane są dla różnych stosowanych detektory (demodulatory) w odbiornikach, aż do diod instalowanych w prostowniczych urządzeniach odbiorczych, nadawczych, w których wynosi do 100 amperów itp. Czasami diody wysokopróżniowe znajdują zastosowanie w prostownikach dużych nadajników radiowych, lecz ostatnio są one wypierane przez prostowniki rtęciowe z katodami żarzonymi. [hasła pokrewne: moto gratka łódź, charakterystyka mechaniczna silnika, fiat 125p olx ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: charakterystyka mechaniczna silnika fiat 125p olx moto gratka łódź