Limitery

Tags: , ,

Wpływ silnych zakłóceń atmosferycznych typu impulsowego osłabia się w licznych odbiornikach przez wyposażenie ich w eliminatory i ograniczniki tzw. limitery. Działanie tego rodzaju urządzeń polega na wycinaniu krótkotrwałego dużego napięcia zakłócającego razem z częścią napięcia odbieranego sygnału dzięki czemu kosztem pewnego pogarszania odtworzenia sygnału unika się występowania silnych trzasków. Zwalczanie zakłóceń przemysłowych. W celu eliminowania zakłóceń przemysłowych stosuje się dwie podstawowe metody. Jedna z nich polega na zwalczaniu zakłóceń u źródeł ich powstawania, a druga na zapobieganiu przenikaniu zakłóceń przemysłowych do odbiorników. Ograniczanie zakłóceń przemysłowych w miejscach ich wytwarzania sprowadza się w praktyce do korzystania z następujących sposobów : — zmniejszenie siły elektromotorycznej zakłóceń; znaczną poprawę odbioru radiowego uzyskuje się przez wyeliminowanie lub ograniczenie iskrzenia styków i komutatorów, odpowiednie ustawienie szczotek i wyregulowanie ich docisku, usuniecie ostrych zakończeń przewodów w instalacji wysokiego napięcia itp. ; ponadto w wielu przypadkach można stosować układy pojemnościowo-oporowe wygaszające iskrzenie, — zmniejszenie promieniowania i bezpośredniego oddziaływania zakłócen, co uzyskuje sie przez ekranowanie urządzenia zakłócającego i przewodów zasilających ; większość źródeł zakłóceń przemysłowych nie wymaga ekranowania, ponieważ pola zakłóceń sa na ogól niewielkie i wystarcza zastosowanie odpowiednich filtrów, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się zakłóceń poprzez sieć zasilającą, zapobieganie rozchodzeniu sie zakłóceń przewodami sieci zasilającej, co jest najważniejszym zagadnieniem w walce z zakłóceniami; do tego celu służą rozmaite filtry przeciwzakłóceniowe; ponadto w wielu przypadkach duże korzyści daje symetryzacja urządzenia zakłócającego oraz ekranowanie; jeżeli urządzenie wymaga ekranowania, na ogól konieczne jest również i zastosowanie filtrów zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakłóceń poprzez sieć. Zabezpieczanie urządzeń odbiorczych przed zakłóceniami polega w praktyce na stosowaniu następujących sposobów: — ograniczanie zakłóceń; w tym celu w odbiorniku instaluje się odpowiednie ekranowanie; przedostawaniu się zakłóceń z sieci zasilającej zapobiega się przez zakładanie filtrów sieciowych; aby utrudnić odbieranie zakłóceń przez antenę stosuje się tzw. anteny przeciwzakłóceniowe, umieszczone możliwie wysoko i jak najdalej od źródeł zakłóceń i przewodów sieci ; antenę z odbiornikiem łączy się przewodem ekranowanym, albo dwuprzewodową linią symetryczną, kompensowanie zakłóceń; metoda ta z uwagi na konieczność zainstalowania anten pomocniczych prawie nie znajduje zastosowania w pojazdach samochodowych, — zakładanie elementów przeciwzakłóceniowych; wewnątrz odbiornika instaluje się rozmaite eliminatory i ograniczniki zakłóceń; tego rodzaju przeciwzakłóceniowe do iskrowych układów zapłonowych [hasła pokrewne: landtechnik, , krotoski cichy audi ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski cichy audi landtechnik moto gratka p l