Miejsce zainstalowania anteny

Tags: , ,

Miejsce zainstalowania anteny wybiera się odpowiednio do układu konstrukcyjnego pojazdu i wykonania samej anteny. Najczęściej antenę osadza się z lewej lub z prawej strony nadwozia (zamocowanie boczne), albo w przodzie pojazdu lub na dachu nadwozia (zamocowanie środkowe). Antenę boczną wskazane jest umieszczać od strony środka jezdni, czyli z uwagi na prawostronny ruch obowiązujący w Polsce — po lewej stronie pojazdu. Obok korzyści natury elektrycznej takie umieszczenie anteny stosunkowo najlepiej zabezpiecza ją przed uszkodzeniami — zarówno przez osoby postronne podczas postoju samochodu, jak i w razie przejeżdżania w pobliżu krzewów, drzew itp. Instalując boczną antenę odbiornika fal krótkich i średnich należy osadzić ją w odległości co najmniej 0 100. . . 150 mm od najbliższego bocznego elementu nadwozia — np. słupka okiennego. Jedynie antenę odbiornika z zakresu fal ultrakrótkich umieszcza sie stosunkowo blisko ścianki nadwozia, aby podwyższyć napięcie odbieranego sygnału użytecznego. Flagową antenę jednolitą lub dwuczłonową instaluje się przeważnie nad szybą przednią, na obrzeżu dachu, zwykle w podłużnej płaszczyźnie symetrii pojazdu. Nachylenie anteny flagowej odbiornika z zakresu fal ultrakrótkich wynosi zwykle około 300 , przy czym najkorzystniejszy kąt pochylenia anteny dobiera sie drogą prób. Antenę trzeba instalować w możliwie dużej odległości od źródeł zakłóceń odbioru radiowego, a zwłaszcza jak najdalej od nienapędzanych kół jezdnych, aby ograniczyć do minimum zakłócenia powodowane tworzeniem ție statycznych ładunków i zmianami pola magnetycznego podczas jazdy po nawierzchni betonowej. Ponadto antena wahając lub uginając się wskutek drgań lub wstrząsów czy zawirowań powietrza (zwłaszcza kiedy samochód porusza sie z duża prędkością) nie powinna w ogóle dotykać nadwozia. Z tego względu konieczne jest często zaopatrzenie anteny o dużej długości w dodatkowy wspornik lub usztywniacz.[patrz też: landtechnik, , krotoski cichy audi ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski cichy audi landtechnik moto gratka p l