Najczęściej jednak zachodzi przypadek projektowania mieszanego, przy którym mamy do czynienia z obu podanymi sposobami. Projektowanie niwelety po terenie charakteryzuje się minimum robót ziemnych, trasę drogową podnosi się na niski nasyp tylko ze względu na zaśnieżanie. Przy takim projektowaniu niwelety podlegają likwidacji małe wykopy niebezpieczne ze względu na zawieje śnieżne. Jednak ten sposób projektowania może być stosowany tylko w terenie równym, nie poprzecinanym i nie wykazującym gwałtownych załamań. Nie jest wskazane również przymusowe rozwinięcie trasy na zboczach największe dopuszczalne pochylenia niwelety stosuje się tylko w wyjątkowych przypadkach. W terenie falistym projektowanie niwelety po terenie można osiągnąć tylko w przypadkach wyjątkowych. W terenie płaskim, nadającym się do projektowania niwelety po terenie, odstępstwa od tej zasady mogą nastąpić w przypadkach następujących: a) przy podejściach do obiektów drogowych (mosty, wiadukty), gdzie trzeba stosować znaczne nasypy b) przy przecinaniu sporadycznych zagłębień terenu, kiedy trzeba stosować nasypy większe w celu zabezpieczenia drogi przed działaniem wód gruntowych c) w terenie poprzecinanym jarami, zagłębieniami terenu itp. d) przy zbyt blisko wypadających załamaniach niwelety. [więcej w: olx samochody radomsko, charakterystyka mechaniczna silnika, ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: charakterystyka mechaniczna silnika moto gratka p l olx samochody radomsko