Zakłócenia przemysłowe

Tags: , ,

Nasilenie zakłóceń wywoływanych przez maszyny elektryczne na ogól nie jest związane z ich działaniem, lecz zależy w dużym stopniu od doboru materiałów oraz dokładności wykonania i stanu komutatorów oraz szczotek. Zakłócenia wywoływane przez iskrzące urządzenia można poważnie ograniczyć stosując odpowiednie środki przeciwzakłóceniowe. Wszelkie urządzenia elektryczne wytwarzające zakłócenia przemysłowe można podzielić na trzy rodzaje: — urządzenia elektryczne, które mogą stać sie źródlami zakłóceń tylko w razie nadmiernego zużycia, usterek, uszkodzeń itp., — urządzenia elektryczne, które są źródłami zakłóceń w wyniku zastosowania nieprzemyślanych lub błędnych rozwiązań konstrukcyjnych i po wprowadzeniu odpowiednich modyfikacji przestają utrudniać odbiór radiowy, — urządzenia elektryczne, które sa źródłami zakłóceń nie dających sie wyeliminować na drodze konstrukcyjnej, ponieważ ich sposób pracy przypomina działanie generatora wielkiej częstotliwości, Biorąc pod uwagę warunki odbioru radiowego w samochodach najbardziej istotne jest zwalczanie zakłóceń dajacych się usunąć przez stosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych w licznych najczęściej spotykanych urządzeniach elektrycznych, jak np. wszelkiego rodzaju przerywacze prądu, wyłączniki, przełączniki, komutatory maszyn elektrycznych, przekaźniki, linie elektryczne wysokiego napięcia, urządzenia sygnalizacyjne, reklamy świetlne, aparaty telegraficzne, lampy gazowe oraz luminescencyjne. Metody ograniczania zakłóceń odbioru radiowego Ograniczanie zakłóceń atmosferycznych. Skutecznych środków usuwania wpływu zakłóceń atmosferycznych dotychczas nie opracowano. Ponieważ jakość odbioru radiowego zależy od stosunku napięcia odbieranego sygnału do napięcia sygnału zakłócającego, najlepszym sposobem zmniejszenia wpływu zakłóceń atmosferycznych jest zwiększenie natężenia pola odbieranego sygnału użytecznego. W praktyce realizuje sie to albo przez zwiększenie mocy stacji nadawczej, albo przez zastosowanie kierunkowej anteny nadawczej lub odbiorczej. Inna metoda częściowego eliminowania zakłóceń atmosferycznych polega na zmniejszaniu szerokości pasma odbiornika do minimum zapewniającego jeszcze prawidłowe odtwarzanie odbieranego sygnału. Korzystne w tej mierze jest również i polepszenie selektywności odbiornika przez zwiększenie stromości zboczy krzywej rezonansu.[więcej w: landtechnik, , krotoski cichy audi ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski cichy audi landtechnik moto gratka p l