Tranzystory

Tags: , ,

Niektóre z wymienionych wad mają charakter przejściowy, związany z niedoskonałymi wciąż jeszcze metodami wytwarzania tranzystorów. Tranzystory dokonują prawdziwego przewrotu w technice układowej. Tranzystory są głównym środkiem miniaturyzacji urządzeń, ponieważ umożliwiają daleko idące uproszczenia współpracujących z nimi elementów oraz całych układów pod względem elektrycznym i mechanicznym. Urządzenia tranzystorowe mają wysoką sprawność i są małe, lekkie, wygodne, pewne i tanie w eksploatacji. Tranzystory wykonywane są obecnie z germanu lub krzemu, (pierwiastków czwartej grupy układu okresowego). Przewodnictwo w sieci kryształu jednego pierwiastka nosi nazwę przewodnictwa samoistnego. Przewodnictwo tego rodzaju, a zatem i półprzewodniki samoistne, znajdują bardzo rzadko zastosowanie w technice tranzystorowej. Typowymi półprzewodnikami są tu natomiast półprzewodniki domieszkowe, w których występują pewne ilości (domieszki) pierwiastków z trzeciej lub piątej grupy układu okresowego, Typowymi domieszkami z grupy trzeciej są: ind (In), gal (Ga) i aluminium (Al), a z grupy piątej — arsen (As) i antymon (Sb). Pierwiastki piątej grupy układu okresowego pierwiastków, które przekazują elektrony do pasma przewodnictwa germanu, nazywają sie donorami, a taki german — półprzewodnikiem donorowym lub nadmiarowym, albo jeszcze krócej półprzewodnikiem typu n. Domieszki pierwiastków trzeciej grupy układu okresowego noszą nazwę akceptorów, a taki german półprzewodnika akceptorowego lub niedomiarowego, albo krótko półprzewodnika typu p. W tranzystorach wykorzystuje się właściwości obszaru przejściowego między warstwami dwóch półprzewodników typu p lub typu n, albo złącza p-n, utworzonego przez styk ostrza metalu z półprzewodnikiem. W pierwszym przypadku otrzymuje się tranzystory warstwowe, a w drugim ostrzowe. Tranzystor warstwowy. Każdy tranzystor warstwowy musi mieć przynajmniej dwa złącza p-n. Tranzystory warstwowe produkowane są w dwóch zasadniczych wykonaniach (rys. 75-10): tranzystor typu p-n-p, który ma dwa zewnętrzne obszary typu p i wewnątrz jeden obszar typu n, tranzystor typu n-p-n, który ma dwa zewnętrzne obszary typu n i wewnątrz jeden obszar typu p. [hasła pokrewne: moto gratka łódź, charakterystyka mechaniczna silnika, fiat 125p olx ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: charakterystyka mechaniczna silnika fiat 125p olx moto gratka łódź