NIWELETA DROGI PRZY OBIEKTACH MOSTOWYCH . Niweletę podjazdów do mostów drogowych należy projektować z zachowaniem warunku jej dostatecznego podniesienia ponad poziom wysokiej wody. Przepisy techniczne ZSRR przewidują możność wykonywania obiektów mostowych i wiaduktów według warunków technicznych projektowania dróg z tym zastrzeżeniem, że przedłużenie elementów planu, w których został zaprojektowany obiekt (prosta, łuk). Warunki techniczne przy tym ograniczają pochylenia podłużne obiektów tylko dla obiektów drewnianych do 0,02. Na obiektach stałych można stosować niweletę w łukach pionowych wypukłych i wklęsłych, jeśli to me komplikuje konstrukcji obiektów. Długości powinny być zachowane obustronnie od obiektów drogowych (mostów i wiaduktów) jako takie same elementy geometryczne trasy, jak i sam obiekt. Na przykład, jeżeli most drogowy położony jest w prostej, prosta ta powinna być zachowana na długości podanej w tablicy po obu stronac h mostu jeżeli most jest położony w pochyleniu, to pochylenie powinno być zachowane powyżej i poniżej mostu. Niweletę na mostach ustala się w zależności od: a) poziomu wysokiej wody rzeki, lub potoku, b) wymaganego odstępu poziomu wysokiej wody od spodu konstrukcji obiektu c) wysokości konstrukcji obiektu. Wysokość niwelety ustala się z równania: H= Hl + h + C Wielkość h ustala się w zależności od rodzaju a) dla rzek żeglownych powinna ona wynosić b) dla rzek spławnych c) dla innych rzek co najmniej [podobne: wypożyczalnia samochodów dostawczych wrocław tanio, usuwanie wgnieceń bez lakierowania wrocław, samochody poleasingowe raiffeisen ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: samochody poleasingowe raiffeisen usuwanie wgnieceń bez lakierowania wrocław wypożyczalnia samochodów dostawczych wrocław tanio