Odbiornik oraz urządzenie wytwarzające sygnały dostępne zmysłom ludzkim stanowią zwykle jedną całość konstrukcyjną. Jedynie w samochodowych urządzeniach odbiorczych często odbiorniki i głośniki są rozdzielone. Każdy odbiornik spełnia dwa zasadnicze zadania: — wydziela określone sygnały spośród wszelkich innych sygnałów i zakłóceń jednocześnie odbieranych przez antenę, — przetwarza odbierane sygnały wielkiej częstotliwości, modulowane sygnałami o innej częstotliwości (np. akustycznej), na sygnały, na które reagują urządzenia użytkowe, np. głośnik. Do wydzielania sygnałów wykorzystuje się różne oț)wody drgań, składające sie z pojemności i indukcyjności, działające na zasadzie zjawiska rezonansu. W celu polepszenia selektywności, tj. zdolności wydzielania określonego sygnału spośrod wszelkich innych niepotrzebnych sygnałów i zakłóceń, stosuje sie odpowiednio dużą liczbę obwodów rezonansowych o możliwie małym tłumieniu. Do przetwarzania sygnałów wielkiej częstotliwości w sygnały o częstotliwości akustycznej służą tzw. detektory. Działanie detektora jest oparte na odpowiednim wykorzystaniu asymetrii charakterystyki prądowo-napięciowej, w szczególności na właściwości jednokierunkowego przewodnictwa. Wzmacniacz. W celu zwiększenia częstości i siły odbioru w odbiornikach stosuje się wzmacniacze lampowe. Rozróżniać należy wzmacniacze włączone przed detektorami (zwane wzmacniaczami wielkiej częstotliwości lub wzmacniaczami częstotliwości radiowej) oraz wzmacniacze włączone za detektorami (tzw. wzmacniacze malej częstotliwości lub wzmacniacze akustycznej częstotliwości), które wzmacniają sygnały już zdetektowane. Klasyfikacja odbiorników. Odbiorniki radiowe można klasyfikować w rozmaity sposób, a wiec np. ze względu na ich przeznaczenie, z uwagi na ich układy elektryczne i systemy modulacji, ze względu na liczbę obwodów i lamp, z uwagi na zakres fal lub sposób zasilania oraz ze względu na właściwości elektryczne. Ogólnie z uwagi na zastosowany układ elektryczny odbiorniki radiowe dzieli się zwykle na odbior930 fliki o bezpośrednim wzmocnieniu, superheterodynowe i superreakcyjne. Każdą z wymienionych odmian można z kolei klasyfikować np. według liczby stopni wzmocnienia wielkiej lub pośredniej czy akustycznej często tliwości. [przypisy: moto gratka łódź, charakterystyka mechaniczna silnika, fiat 125p olx ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: charakterystyka mechaniczna silnika fiat 125p olx moto gratka łódź