Opornik przeciwzakłóceniowy

Tags: , ,

Opornik przeciwzakłóceniowy działa tym skuteczniej, im bliżej znajduje się źródło zakloceń (miejsca iskrzenia). Z tego względu coraz częściej spotyka gie oporniki wbudowane w świece zapłonowe lub w palce rozdzielaczy. Najbardziej rozpowszechnione są jednak tanie i łatwe do instalowania oddzielne oporniki przeciwzaklóceniowe nasadowe lub fajkowe. Ze względu na wykonanie, wśród oporników przeciwzakłóceniowych do elektrycznych urządzeń samochodowych rozróżniać należy dwie odmiany: opornik drutowy w postaci uzwojenia z drutu chromonikielinowego nawiniętego na cylindrycznym izolatorze o znormalizowanych wymiarach (długości i średnicy — np. a 4 mm i długość 24mm); uzwojenie takie powleczone jest warstwą lakieru zabezpieczającego lub glazurą ; wadą opornika drutowego jest łatwość uszkodzenia cienkiego (0,2 mm) drutu oporowego, — opornik objętościowy (masowy) ma rdzeń oporowy, sporządzony z tlenków metali, siarczków lub innych substancji oporowo-ceramicznych ; opornik objętościowy cechuje duża wytrzymałość na przebicia, którą jeszcze zwiększa się przez zewnętrzne powleczenie rdzenia oporowego lakierem lub glazurą. Na szeroką skalę oporniki przeciwzakłóceniowe stosuje sie obecnie głównie w układach zapłonowych silników samochodowych. Każdą świecę zapłonową oraz rozdzielacz zapłonu wyposaża się w oddzielny opornik włączony szeregowo. Metalowe obudowy oporników włączanych szeregowo ze świecami zapłonowymi spełniają zwykle zadania ekranów. Niekiedy zadania omawianych oporników przeciwzakłóceniowych spełniają specjalne przewody wysokiego napięcia, wykonane z materiałów o dużej oporności. Przewody takie stosuje się zwykle tylko do łączenia rozdzielacza zapłonu z poszczególnymi świecami zapłonowymi. Zainstalowanie oporników przeciwzakłóceniowych w układzie zapłonowym stwarza istotną niedogodność polegającą na osłabieniu iskrzenia świec zapłonowych, co niekiedy utrudnią zapalanie mieszanki, np. podczas jałowego biegu silnika. Wynika to z okoliczności, że działanie opornika polega przede wszystkim na zmniejszaniu natężenia wyładowania pojemnościowego (tzw. czoła iskry). Wspomnianej niedogodności można zapobiec przez zwiększenie odstępu elektrod świec zapłonowych o Około 0,1 mm w stosunku do odstępu zalecanego lub zastosowanie oporników o oporności 1 . . 3 (do tłumienia zakłóceń tylko w określonych pasmach częstotliwości). [patrz też: landtechnik, , krotoski cichy audi ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski cichy audi landtechnik moto gratka p l