Rodzaje zakłóceń

Zakłócenia o widmie ciągłym, wśród których rozróżnia sie zakłócenia impulsowe i szumowe; zakłócenia impulsowe są wywoływane przez pojedyncze impulsy lub serie impulsów, przy czym widmo ciągle takich impulsów odznacza się ściśle określonym rozkładem kątów fazowych; natomiast zakłócenia szumowe są wywoływane przez bezładne impulsy i mają zupełnie przypadkowe rozkłady kątów fazowych, Zakłócenia selektywne o widmie prążkowym. Zakłócenia o widmie ciągłym. Do zakłóceń o widmie ciągłym należą wszelkiego rodzaju zakłócenia atmosferyczne, większa cześć zakłóceń przemysłowych, szumy lampowe, szumy cieplne (termiczne) itp. Zakłócenia tego rodzaju powstają wskutek wszelkich nieokresowych zmian przebiegów elektrycznych, np. podczas włączania lub wyłączania przepływu prądu, lub wyładowań iskrowych itp. Read more… »

Dwustopniowa planetarna przekładnia główna

Dwustopniowa planetarna przekładnia główna składa z: przekładni stożkowej oraz prostej przekładni planetarnej, która daje się przełączać z przełożenia zwalniającego na przełożenie bezpośrednie lub odwrotnie. Koło pierścieniowe przekładni planetarnej jest połączone na stale z kołem talerzowym, koszyk satelitów — z obudową mechanizmu różnicowego, a kolo użyciu sprzęgła kłowego może być albo pochwą mostu, albo z koszykiem satelitów (obud0wą mechanizmu różnicowego). W razie unieruchomienia koła słonecznego względem pochwy mostu napędowego przekładnia planetarna pracuje z przełożeniem zwalniającym, czyli uzyskuje się zwiększone przelożenie zwalniające przekladni głównej. Natomiast wskutek połączenia kola słonecznego z koszykiem satelitów przekładnia planetarna ulega zaryglowaniu. Wymienione niedogodności sprawiają, że ślimakowe przekładnie główne spotyka dość głównie w autobusach i specjalnych samochodach terenowych. Read more… »

Przewód anteny

Przewód anteny powinien być jak najkrótszy i dokładnie izolowany od masy samochodu. W praktyce dopuszcza się stosowanie przewodu anteny o długości do 150 cm. Szczególną uwagę trzeba zwracać na należyte zabezpieczenie przewodu przed ocieraniem, zwłaszcza o obrzeża otworów w elementach blaszanych. Na ogól konieczne jest ekranowanie przewodu anteny na całej jego długości. Gałka antystatyczna, wykonana najczęściej z tworzywa sztucznego i osadzona na swobodnym końcu anteny, zapewnia rozpraszanie się ładunków elektrostatycznych, powstających wskutek tarcia cząstek powietrza o antenę podczas jazdy, bez wywoływania zakłóceń odbioru radiowego, Uszkodzenie lub brak gałki antystatycznej sprzyjać może spływaniu ładunku elektrycznego z końca anteny w postaci zwartej strugi elektronów (niekiedy nawet iskrzeniu), co powoduje charakterystyczne trzaski w głośniku. Read more… »

Miejsce zainstalowania anteny

Miejsce zainstalowania anteny wybiera się odpowiednio do układu konstrukcyjnego pojazdu i wykonania samej anteny. Najczęściej antenę osadza się z lewej lub z prawej strony nadwozia (zamocowanie boczne), albo w przodzie pojazdu lub na dachu nadwozia (zamocowanie środkowe). Antenę boczną wskazane jest umieszczać od strony środka jezdni, czyli z uwagi na prawostronny ruch obowiązujący w Polsce — po lewej stronie pojazdu. Obok korzyści natury elektrycznej takie umieszczenie anteny stosunkowo najlepiej zabezpiecza ją przed uszkodzeniami — zarówno przez osoby postronne podczas postoju samochodu, jak i w razie przejeżdżania w pobliżu krzewów, drzew itp. Instalując boczną antenę odbiornika fal krótkich i średnich należy osadzić ją w odległości co najmniej 0 100. Read more… »

Anteny chowane

Anteny chowane, z reguły wodoszczelne, po złożeniu są dobrze chronione przed uszkodzeniami. Dane techniczne najbardziej rozpowszechnionych chowanych anten prętowych zestawiono poniżej : Antena półautomatyczna jest to chowana antena dająca się wysuwać lub chować z wewnątrz nadwozia samochodu. Najczęściej stosuje się prosty mechanizm przeniesienia, powodujący wysuwanie i składanie teleskopu wskutek przekrecania korbki ręcznej. Dość rozpowszechnione są również anteny półautomatyczne z mechanizmami sprężynowymi. Antene taką samoczynnie wysuwa się wskutek pociągnięcia gałki umieszczonej wewnątrz nadwozia. Read more… »

Kondensator przeciwzakłóceniowy

Jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie źródła zakłóceń włączy się kondensator o odpowiedniej pojemności, zakłócające fale o wielkiej częstotliwości spływają poprzez kondensator na masę pojazdu, a więc nie rozprzestrzeniają się już wzdłuż przewodu chronionego przez dany kondensator. Kondensatory stosuje się do eliminowania zakłóceń odbioru powodowanych przez niskonapięciowe urządzenie elektryczne, jak: wycieraczka, prądnica, obwód niskiego napięcia cewki zapłonowej, pomocniczy silnik elektryczny i inne. Kondensator o tego rodzaju zadaniach powinien mieć możliwie małą indukcyjność własna. Ponadto zależnie od przeznaczenia, od kondensatora przeciwzakłóceniowego wymaga się odporności na podwyższone temperatury, na wilgoć i na wstrząsy. Najczęściej w samochodach spotyka się papierowe kondensatory przeciwzakłóceniowe o metalowych obudowach, zaopatrzone w odpowiednie uchwyty do mocowania. Read more… »

Uciszanie własne

Read more… »

Limitery

Wpływ silnych zakłóceń atmosferycznych typu impulsowego osłabia się w licznych odbiornikach przez wyposażenie ich w eliminatory i ograniczniki tzw. limitery. Działanie tego rodzaju urządzeń polega na wycinaniu krótkotrwałego dużego napięcia zakłócającego razem z częścią napięcia odbieranego sygnału dzięki czemu kosztem pewnego pogarszania odtworzenia sygnału unika się występowania silnych trzasków. Zwalczanie zakłóceń przemysłowych. W celu eliminowania zakłóceń przemysłowych stosuje się dwie podstawowe metody. Read more… »

Zakłócenia przemysłowe

Nasilenie zakłóceń wywoływanych przez maszyny elektryczne na ogól nie jest związane z ich działaniem, lecz zależy w dużym stopniu od doboru materiałów oraz dokładności wykonania i stanu komutatorów oraz szczotek. Zakłócenia wywoływane przez iskrzące urządzenia można poważnie ograniczyć stosując odpowiednie środki przeciwzakłóceniowe. Wszelkie urządzenia elektryczne wytwarzające zakłócenia przemysłowe można podzielić na trzy rodzaje: — urządzenia elektryczne, które mogą stać sie źródlami zakłóceń tylko w razie nadmiernego zużycia, usterek, uszkodzeń itp., — urządzenia elektryczne, które są źródłami zakłóceń w wyniku zastosowania nieprzemyślanych lub błędnych rozwiązań konstrukcyjnych i po wprowadzeniu odpowiednich modyfikacji przestają utrudniać odbiór radiowy, — urządzenia elektryczne, które sa źródłami zakłóceń nie dających sie wyeliminować na drodze konstrukcyjnej, ponieważ ich sposób pracy przypomina działanie generatora wielkiej częstotliwości, Biorąc pod uwagę warunki odbioru radiowego w samochodach najbardziej istotne jest zwalczanie zakłóceń dajacych się usunąć przez stosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych w licznych najczęściej spotykanych urządzeniach elektrycznych, jak np. wszelkiego rodzaju przerywacze prądu, wyłączniki, przełączniki, komutatory maszyn elektrycznych, przekaźniki, linie elektryczne wysokiego napięcia, urządzenia sygnalizacyjne, reklamy świetlne, aparaty telegraficzne, lampy gazowe oraz luminescencyjne. Metody ograniczania zakłóceń odbioru radiowego Ograniczanie zakłóceń atmosferycznych. Read more… »

Zakłócenia atmosferyczne

W Polsce wskutek licznych burz miejscowych zakłócenia atmosferyczne występują najsilniej w miesiącach letnich, a najsłabiej — w zimie. Jednocześnie natężenie zakłóceń atmosferycznych przeważnie osiąga maksimum w godzinach popołudniowych, a minimum — w godzinach porannych. Ponadto w głębi kontynentu nasilenie zakłóceń atmosferycznych jest na ogół nieco większe niż w pobliżu brzegu morskiego. Zarazem na ogół natężenie zakłóceń atmosferycznych wzrasta ze zwiększaniem się wysokości nad powierzchnią ziemi. Zakłócenia atmosferyczne na silniej utrudniają odbiór fal długich, w mniejszym stopniu al Średnich, a stosunkowo najsłabiej fal krótkich. Read more… »