PROJEKTOWANIE PRZEKROJÓW PODŁUŻNYCH . Przekrój podłużny jest najważniejszym dokumentem projektu drogi rozwiązuje on, bowiem zagadnienia wysokościowego projektowania niwelety drogi z uwzględnieniem warunków terenowych, geologicznych, wodnych i klimatycznych. Oprócz tego, przekrój podłużny powinien być zaprojektowany tak, aby w możliwie największym stopniu zapewniał bezpieczeństwo ruchu samochodowego. Zasadniczym elementem przekroju podłużnego jest niweleta drogi. Niweletę drogi projektuje się z zachowaniem warunków widoczności pionowej, tj. z zastosowaniem odpowiednich promieni łuków pionowych. Wymaga to przy pewnych pochyleniach niwelety zachowania wystarczająco dużego odstępu załamań pochyleń niwelety. W celu zapewnienia odpowiednich warunków dla ruchu szybkiego najbardziej korzystne jest zachowanie jak największych odstępów załomów niwelety oraz jak największych promieni łuków pionowych. Zbyt częste zmiany pochyleń niwelety, zwłaszcza p ochyleń odwrotnych, powodują zmianę szybkości lub też zmianę warunków ruchu samochodu i konieczność zmian biegów. Odległość między załomami niwelety określamy, jako tzw. skok przekroju podłużnego. Im większy jest skok przekroju podłużnego, tym bardziej płynna jest niweleta drogi, tym droga jest wygodniejsza dla ruchu. Skok przekroju podłużnego zależy od szybkości podstawowej projektu im większa jest szybkość podstawowa, tym większy powinien być skok przekroju podłużnego. Warunek ten jest nieraz trudny do spełnienia ze względu na możliwość dostosowania niwelety drogi do terenu łagodne pochylenia niwelety i większe odległości skoku przekroju podłużnego zwykle wymagają nieco większych robót ziemnych, co zwiększa koszt budowy drogi. [przypisy: kondensator przeciwzakłóceniowy, moto gratka łódź, landtechnik ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: kondensator przeciwzakłóceniowy landtechnik moto gratka łódź