Prostowniki germanowe przewyższają wszystkie pozostałe pod względem wysokości napięcia prostowanego oraz z uwagi na dobroć prostowania. Prostowniki stykowe dużych mocy. W praktyce do zasilania układów o stosunkowo dużych mocach używa się obecnie najczęściej prostowników tlenkowo-miedziawych oraz selenowych. Kierunek „+ U jest kierunkiem przewodzenia, a kierunek — kierunkiem zaporowym. Opracowywane dopiero prostowniki z siarczkiem miedzi z uwagi na małe wymiary zapowiadają się szczególnie obiecująco na przyszłość. Obciążalność prądowa prostowników miedziawych i selenowych jest w przybliżeniu jednakowa i wynosi 0,04. . . . 0,05 A/cm2. Należy podkreślił, że dane te odnoszą sie do średniego natężenia prądu wyprostowanego w układzie jednofazowym, bez przymusowego chłodzenia. Tlenkowo-miedziawa płytka prostownicza wytrzymuje napięcie skuteczne prądu zmiennego do 10 V, przy czym w praktyce stosuje się napięcia do 6 V. Jedynie płytki tlenkowo-miedziawe formowane metodą trzech pieców (w temperaturach 1000, 560 i 250 oc), według danych patentowych mogą pracować przy 15 V napięcia skutecznego. Selenowa płytka prostownicza. Obok zwykłych płytek selenowych na skuteczne napięcie zaporowe 18 V, stosuje się specjalne płytki selenowe 0 24 V lub 36 V skutecznego napięcia zaporowego. Tego rodzaju specjalne płytki prostownicze cechuje zwiększona oporność w kierunku przewodzenia, w związku z czym spotyka się je głównie w prostownikach na wysokie napięcia robocze. Prostownik z siarczkiem miedzi produkcji radzieckiej wytrzymuje do 14 V, a amerykańskie do 5,5 V. Cenną zaletą tego rodzaju prostowników jest. ich znaczna obciążalność pradowa do 10 A/cmg (radzieckie) i 4 A/cmg (amerykańskie) — dzięki czemu one w przyszłości zapewne szeroko się rozpowszechnią. Obciażalność prądowa typowych prostowników miedziawych i selenowych spotykanych obecnie w handlu wynosi 40. . 50 mA/crn2. Dane te odnoszą się do średniej wartości natężenia prądu wyprostowanego w układzie jednofazowym przy naturalnym chłodzeniu. [przypisy: moto gratka łódź, charakterystyka mechaniczna silnika, fiat 125p olx ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: charakterystyka mechaniczna silnika fiat 125p olx moto gratka łódź