Przewód anteny

Tags: , ,

Przewód anteny powinien być jak najkrótszy i dokładnie izolowany od masy samochodu. W praktyce dopuszcza się stosowanie przewodu anteny o długości do 150 cm. Szczególną uwagę trzeba zwracać na należyte zabezpieczenie przewodu przed ocieraniem, zwłaszcza o obrzeża otworów w elementach blaszanych. Na ogól konieczne jest ekranowanie przewodu anteny na całej jego długości. Gałka antystatyczna, wykonana najczęściej z tworzywa sztucznego i osadzona na swobodnym końcu anteny, zapewnia rozpraszanie się ładunków elektrostatycznych, powstających wskutek tarcia cząstek powietrza o antenę podczas jazdy, bez wywoływania zakłóceń odbioru radiowego, Uszkodzenie lub brak gałki antystatycznej sprzyjać może spływaniu ładunku elektrycznego z końca anteny w postaci zwartej strugi elektronów (niekiedy nawet iskrzeniu), co powoduje charakterystyczne trzaski w głośniku. Powstanie tego zjawiska jest jednak w rzeczywistości, a szczególnie w naszym kraju mało prawdopodobne, gdyż wymaga specjalnych warunków atmosferycznych i bardzo dużych prędkości. Zakłócenia odbioru radiowego Istota zakłóceń. Odbiór radiowy zostaje zakłócony, jeżeli na wyjściu odbiornika obok napięcia odbieranego sygnału występują zbyt wysokie napięcia zakłócające. Ujmując ogólnie napięcia zakłócające są niezależne od odbieranego sygnału i mogą dochodzić do odbiornika z zewnątrz lub powstawać wewnątrz samego odbiornika. Zewnętrzne napięcia zakłócające przenikają do odbiornika najczęściej za pośrednictwem anteny i uziemienia, a często również i poprzez przewody obwodów zasilania. Rozmaite zakłócenia mogą bezpośrednio wpływać na poszczególne elementy odbiornika albo powstawać w poszczególnych jego obwodach (np. szumy własne). Zależnie od źródła wywołującego niepożądane napięcia na wejściu do odbiornika rozróżnia się ogólnie zakłócenia atmosferyczne, przemysłowe, zakłócenia wywołane przez inne radiostacje nadawcze lub odbiorcze oraz rozmaite szumy wewnętrzne, powstające w samym odbiorniku. Decydujący wpływ na stopień zakłócenia odbioru ma nie tyle napięcie (moc) zakłóceń, ile stosunek mocy (napięcia) sygnału do mocy (napięcia) zakłóceń na wyjściu odbiornika. Dopuszczalne stosunki tego sygnału do natężenia zakłóceń zależą od rodzaju odbioru i od charakteru zakłócenia, o czym pogląd daje poniższe zestawienie. Ze względu na widmo wszystkie zakłócenia odbioru radiowego można podzielić ogólnie na: [więcej w: landtechnik, , krotoski cichy audi ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski cichy audi landtechnik moto gratka p l