Przy większych promieniach łuków pionowych najlepiej wykonywać załamania niwelety na początku i na końcu łuku poziomego. Przy trasie o dużej ilości skrętów poziomych wymagania ruchu są zaspokojone, jeżeli załamania niwelety występują rzadko. Jednak przy częstych załamaniach niwelety trasowanie w planie z małą ilością łuków poziomych me wpływa dodatnio na warunki ruchu. Zasada obierania promieni krzywych pionowych jest następująca im mniejsza jest różnica algebraiczna przecinających się pochyleń, tym większy należy stosować promień łuku pionowego. Przy zbyt małej długości łuku pionowego ma się wrażenie nie krzywej pionowej, lecz ostrego załomu niwelety. Projektuje się niweletę drogi według pochyleń poszczególnych jej odcinków, co ułatwia obliczenia rzędnych i ich sprawdzenie. Po zaprojektowaniu w ten sposób pochyleń niwelety od załamania do załamania dobiera się łuki pionowe dla poszczególnych załamań. Obliczenie poszczegó lnych punktów łuku pionowego najlepiej wykonać tabelarycznie, umieszczając tabliczkę obliczenia w łuku. Przy projektowaniu niwelety nieraz należy rozwiązać następujące zadania. Określenie miejsca przecięcia się niwelety z terenem. [hasła pokrewne: moto gratka łódź, , olx samochody radomsko ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: moto gratka łódź moto gratka p l olx samochody radomsko