SKLADOWANIE MATERIALÓW

Tags: , ,

SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. a. Organizacja gospodarki materiałowej Podstawowym warunkiem terminowego, ekonomicznego i należytego wykonania robót drogowych jest dokładne przeanalizowanie, a następnie opracowanie zagadnienia dostawy materiałów. Materiały i półfabrykaty dostarczane do budowy dróg i jej obiektów najracjonalniej byłoby dowozić bezpośrednio na miejsce wbudowania, omijając wszelkie pośrednie składy materiałowe. W warunkach budownictwa drogowego takie rozwiązanie transportu i składowania materiałów jest tylko wyjątkowo możliwe, np. przy pogrubianiu nawierzchni tłuczniowej, kiedy materiały (tłuczeń, kliniec i piasek) składa się na przyległych poboczach bądź też dowozi się je bezpośrednio z wagonów do mechanicznych rozdzielaczy, natomiast w większości przypadków zmuszeni jesteśmy do składowania materiałów na specjalnych placach materiałowych. Racjonalne zaprojektowanie i zagospodarowanie składów materiałowych daje znaczne oszczę dności maszynogodzin, robotnikogodzin i materiałów. Nie przemyślane, chaotyczne i przypadkowe urządzenie składów materiałowych powoduje w konsekwencji zbędne przeładowywania i przewozy materiałów, przestój środków transportowych przy ładowaniu i wyładowywaniu materiałów, niejednokrotnie konieczność wtórnego sortowania i czyszczenia materiałów, znaczne – nieprodukcyjne straty materiałów (rozkusz) nieuzgodnienie pracy składu materiałowego z właściwą budową, a więc przestoje maszyn i robotników. Z tych powodów przy organizacji budowy należy zwrócić uwagę na urządzenie składów materiałowych, a prace organizacyjne rozpoczynać dostatecznie wcześnie, nawet jesienią roku poprzedzającego budowę. [więcej w: , olx samochody radomsko, otomoto ostrzeszów ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: moto gratka p l olx samochody radomsko otomoto ostrzeszów