Składy materiałowe przy stacjach kolejowych. Urządzenie składów na placach bazach w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowych jest właściwe, jeśli wszystkie bądź też w przeważającej ilości materiały są dostarczane koleją, przy niezbyt dużej odległości stacji kolejowych od miejsca robót. Odległość między tego typu składami wynosi od 8 do 15 km. Bardzo ważną czynnością jest obliczenie wielkości składu i długości frontu ładowania i wyładowywania, co uzależnione jest od wielkości robót, regularności dostaw i dziennej wydajności maszyn pracujących na składach. Konieczny zapas materiałów na składzie powinien być ustalony z uwzględnieniem pewnej rezerwy. Rezerwa ta potrzebna jest ze względu na nieregularność dostaw i w zasadzie różna i będzie dla różnych rodzajów materiałów. Wielkości rezerwy należy ustalać na podstawie miejscowych warunków transportu oraz terminów dostaw materiałów ustalonych w umowach zawartych z dostawc ami. Dość duży wpływ na urządzenie i zaopatrzenie składów materiałowych wywiera miejsce produkcji mas nawierzchniowych. Harmonogram dostaw materiałów powinien być ściśle uzgodniony z postępem robót i uwzględniać potrzebne zapasy materiałów. Składy tego typu powinny mieć następujące urządzenia: 1) magazyny na cement i zbiorniki bitumu oraz magazyny wypełniacza, 2) magazyn na materiały pomocnicze, 3) warsztaty pomocnicze, tj. kowalski, ślusarski i ciesielski, 4) odpowiednio przystosowane wydzielone place na poszczególne gatunki kruszywa, 5) środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego w dostatecznej ilości, 6) wewnętrzne drogi robocze, 7) zespoły odpowiednich maszyn podstawowych oraz dodatkowe maszyny, jak kruszarki, sortowniki, mechaniczne płuczkarki kruszywa itp. 8) instalację wodociągową, 9) laboratorium polowe. [podobne: malowanie felg warszawa, krotoski cichy audi, olx samochody słupsk ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski cichy audi malowanie felg warszawa olx samochody słupsk