Tego rodzaju podejście do trasy drogowej nie jest słuszne. Oś drogi w ogóle jest krzywą przestrzenną, której rzut na płaszczyznę poziomą jest osią drogi w planie, zaś rzut na płaszczyznę pionową – przekrojem podłużnym drogi. I Rozpatrywanie osi drogi, jako krzywej przestrzennej umożliwia otrzymanie wielu efektów konstrukcyjnych, mających zasadniczy wpływ na prawidłowe rozwiązanie zagadnień nowoczesnego ruchu. W takim naświetleniu metody pracy projektowej, przy których trasa w planie była tyczona w polu podczas pomiarów szczegółowych, a niweleta w przekroju podłużnym była projektowana niezależnie, tylko przy opracowaniu kameralnym projektu, projektowanie wymaga unowocześnienia. Tyczenie trasy wymaga stałego porównywania poszczególnych jej odcinków z projektowanym przekrojem podłużnym. Ułatwia to wyszukiwanie rozwiązań najbardziej celowych. Oprócz tego, tyczenie trasy nie może obejść się bez stałego rozwiązywania zagadnienia umieszczen ia trasy drogowej w krajobrazie. Zagadnienie estetyki w nowoczesnym budownictwie drogowym nie jest zagadnieniem podrzędnym. Może służyć do wyszukiwania właściwych rozwiązań technicznych, jak dopuszczalne pochylenie podłużne, usytuowanie trasy tak, aby nie podlegała zaśnieżeniu, najmniejsze wymiary robót itp., jak również połączenie drogi w terenie z krajobrazem, podkreślenie pięknych widoków itp. – oto właściwe rozwiązanie nowoczesnej trasy drogi. Znaczne długości dróg hamowania dla nowoczesnych samochodów, przy stosowaniu dużych szybkości ruchu, wymagają zapewnienia na całej długości trasy odpowiednich warunków widoczności i to na stosunkowo znacznej przestrzeni przed samochodem. [podobne: charakterystyka mechaniczna silnika, bmw dealer otomoto, ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: bmw dealer otomoto charakterystyka mechaniczna silnika moto gratka p l