TRASA DROGI W PLANIE

Tags: , ,

TRASA DROGI W PLANIE . 1. OGÓLNE WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA TRASY DROGOWEJ Zasady trasowania technicznego zostały szczegółowo omówione w podręczniku autora pt. Studia i pomiary drogowe. Omówimy niektóre zagadnienia trasowania dróg, mające wpływ na kształtowanie się ruchu samochodowego na drogach. Trasowanie dróg odbywa się między punktami końcowymi poszczególnych odcinków trasy, wyznaczonymi potrzebami administracyjno politycznymi lub też ekonomicznymi. Ilość tego rodzaju punktów i ich charakter zależą od rodzaju trasy drogowej i od klasy technicznej drogi. Drogi o znaczeniu magistralnym trasuje się zwykle między ośrodkami o znaczeniu administracyjnym i ekonomicznym drogi takie nie mają zadania obsługi komunikacyjnej punktów pośrednich. Drogi o znaczeniu lokalnym przeznacza się przede wszystkim do obsługi mniejszych osiedli drogi takie powinny przez te osiedla przechodzić. Z tych zasad wynika różnica w trasowaniu poszczególnych klas dróg. Projekt owanie nowoczesnych tras drogowych o znaczeniu magistralnym, tj. przeznaczonych do ruchu samochodowego z dużymi szybkościami, ma wiele cech charakterystycznych wynikających z właściwości ruchu samochodowego, a przede wszystkim z warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do niedawna jeszcze przy projektowaniu dróg plan sytuacyjny drogi był rozpatrywany niezależnie od przekroju podłużnego. Powiązanie tych dwóch zasadniczych dokumentów projektu drogowego odbywało się jedynie na niektórych odcinkach, na których elementy planu sytuacyjnego nieraz wyraźnie kłóciły się z elementami przekroju podłużnego (np. połączenie na jednym odcinku łuku poziomego i pionowego). Oś drogi w planie sytuacyjnym była rozpatrywana, jako element geometryczny, składający się z prostych i łuków kołowych o pewnym promieniu. [hasła pokrewne: otomoto ostrzeszów, , malowanie felg warszawa ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: malowanie felg warszawa moto gratka p l otomoto ostrzeszów