Trioda

Tags: , ,

Trioda jest to lampa podobna do diody lecz różniąca się od niej zastosowaniem trzeciej elektrody, wykonanej w postaci ekranu lub siatki i umieszczonej między katodą a anodą. Tego rodzaju trzecia elektroda oddzialuje na przepływ elektronów do anody. Napięcie siatki (lub ekranu) jest zwykle ujemne w stosunku do katody i siatka nie wychwytuje elektronów. Siatka taka oddziałuje jednak na pole elektrostatyczne w bezpośrednim sąsiedztwie katody i reguluje ilości elektronów przechodzących do anody między drutami siatki. Obecnie spotyka się triody od miniaturowych aż do typów o mocach wyjściowych kilkuset kilowatów. Triody stosowane w radioodbiornikach, publicznych urządzeniach rozgłaszających itp., chłodzone wyłącznie dzięki wypromieniowywaniu ciepła, mają bańki szklanne lub metalowe, katody tlenkowe i są żarzone najczęściej pośrednio. Triody o średnich mocach admisyjnych anody (do 1 KW) mają bańki szklanne i bezpośrednio żarzone katody tlenkowe lub torowane. W dużych triodach stosuje się katody wolframowe oraz anody miedziane, chłodzone wodą lub powietrzem. Własności triody w pewnym punkcie pracy można wyrazić za pomocą trzech współczynników. Są to: współczynnik amplifikacji (Ka) — określający, ile razy silniej działa na prąd anodowy zmiana napięcia siatki niż taka sama zmiana napięcia anodowego. Współczynnik amplifikacji wynika z wymiarów geometrycznych układu katody, siatki i anody; współczynnik amplifikacji zwykłych triod zawiera się w zakresie 3. 100, zależnie od przeznaczenia lampy, — oporność wewnętrzna (ea) jest to oporność między anodą a katodą triody dla prądu zmiennego; im większa jest oporność wewnętrzna triody, tym słabiej działa napięcie anodowe na prąd anodowy, nachylenie charakterystyki (Sa) prądu anodowego charakteryzuje sterujące działanie siatki triody, czyli wpływ napięcia siatki na prąd anodowy. [hasła pokrewne: moto gratka łódź, charakterystyka mechaniczna silnika, fiat 125p olx ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: charakterystyka mechaniczna silnika fiat 125p olx moto gratka łódź