Trzeba rozróżniać, do jakiego rodzaju sygnałów jest przystosowany układ odbiornika, tzn. do odbioru sygnałów o modulowanej amplitudzie, modulowanej częstotliwości lub sygnałów o modulacji impulsowej. Często odbiorniki radiowe klasyfikuje się z uwagi na liczbę obwodów i lamp. Jako liczbę obwodów rezonansowych w odbiorniku superheterodynowym przyjmuje się wszystkie obwody, zarówno wielkiej, jak i pośredniej częstotliwości, włącznie z obwodem heterodyny. Liczbę lamp podaje się przeważnie bez lampy prostowniczej. Typowy odbiornik radiowy pracuje w bardzo szerokim zakresie fal, który jest zwykle podzielony na kilka zakresów częściowych, wybieranych przełącznikiem obrotowym lub klawiszowym. Odbiorniki radiofoniczne mają więc przeważnie po 2, 3 lub więcej zakresów. Dwuzakresowy odbiornik ma np. zakres fal średnich i zakres fal długich lub zakres fal krótkich i zakres fal średnich. Należy pamiętać, że w odbiornikach radiofonicznych utarły się nazwy: fal średnich dla zakresu 200. . .600 m, a fal długich dla zakresu 700. . .2000 m, różniące się od zaleceń CCIR. Jakość odbiornika radiowego ocenia sie na podstawie jego głównych właściwości elektrycznych, jak czułość, selektywność, wierność odtwarzania oraz największa moc wyjściowa. Ponadto istotne są dodatkowe dane, dotyczące np. automatycznej regulacji wzmocnienia, regulacji barwy dźwięku, stabilności pracy, dokładności skalowania, wrażliwości na zakłócenia, mocy zasilania itp. Czułość odbiornika radiowego jest to jego zdolność do odbierania stałych sygnałów o częstotliwości, na którą w danej chwili odbiornik jest nastrojony. Miernikiem czułości odbiornika jest najmniejsze napięcie sygnału radiowego, które odbiornik może jeszcze odebrać, dając na wyjściu określoną moc wyjściową. Odbiorniki radiofoniczne najwyższej klasy cechuje czułość rzędu jednego lub kilku V (mikrowoltów). Zwykłe odbiorniki odznaczają się czułością w zakresie 25. . .50 g V, przy mocy wyjściowej Około 50 mW. Selektywność odbiornika radiowego jest to jego zdolność do wydzielania określonego sygnału spośród innych niepożądanych sygnałów, które mogą być jednocześnie odbierane przez antenę. [patrz też: bmw dealer otomoto, olx samochody radomsko, samochody poleasingowe raiffeisen ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: bmw dealer otomoto olx samochody radomsko samochody poleasingowe raiffeisen