Przeładunkowe suwnice bramowe. Przęsłowa metoda wymiany nawierzchni wiąże się nierozerwalnie z montażem nowych i demontażem starych przęseł torowych. Początkowo roboty te wykonywano w czasowych bazach montażowych i demontażowych, organizowanych w pobliżu miejsca robót. Obecnie czynności te są wykonywane w bazach stałych, obsługujących wszystkie pociągi zmechanizowane danej dyrekcji okręgowej kolei państwowych. Zasadniczymi kryteriami, które zaważyły na wyborze koncepcji stałych baz montażowo-demontażowych, była możliwość znacznego usprawnienia organizacji pracy, polepszenia warunków socjalno—bytowych, podniesienia stanu bhp oraz pełnego zmechanizowania wszystkich czynności ładunkowych przez zastosowanie przeładunkowych suwnic bramowych, żurawi samojezdnych i innych urządzeń usprawniających proces technologiczny montażu i demontażu przęseł. W bazach montażowo-demontażowych stosuje się suwnice bramowe do załadunku i wyładunku przęseł torowych, szyn i innych materiałów nawierzchniowych na platformy albo stanowiska składowania. W odróżnieniu od typowych przeładunkowych suwnic bramowych mają one dwa wciągniki elektryczne, a z uwagi na przenoszenie 30-metrowych przęseł torowych suwnice pracują parami. Suwnica bramowa składa się ze stalowej konstrukcji nośnej, pary wciągników, belki montażowej, kabiny roboczej, przewodów, kleszczy szynowych, zestawów kołowych, zabezpieczającej konstrukcji montażowej, urządzenia montażowego, bębna kablowego i oprzyrządowania elektrycznego. Konstrukcja nośna stanowi przestrzenną kratownicę rurową. Dolną częścią mostu jest dwuteowy dźwigar, spełniający rolę pary wciągników. Aparatura rozdzielczo-sterownicza i fotel dźwigowego znajdują się w kabinie, zawieszonej przy podporze stałej, do której jest również przyspawany podest z balustradą i drabina. Po torze podsuwnicowym suwnica przemieszcza się na czterech kołach, z których dwa mają indywidualny, własny napęd. [patrz też: olx chojnice samochody, kondensator przeciwzakłóceniowy, auto komis słupsk ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: auto komis słupsk kondensator przeciwzakłóceniowy olx chojnice samochody