W organizacji gospodarki materiałami można odróżnić następujące oddzielne czynności. a) projektowanie składów materiałowych, b) prowadzenie dokumentacji magazynowej, czyli przyjęcie materiałów łącznie z kontrolą ich jakości i zużycia, c) składowanie materiałów, d) przerabianie materiałów, e) ładowanie i wyładowywanie materiałów, f) transport wewnętrzny i zewnętrzny materiałów. Dwie ostatnie czynności wchodzące w zakres organizacji gospodarki materiałowej zostały już poprzednio opisane. Projektowanie składów materiałowych Projektowanie składów materiałowych polega: 1) na opracowaniu, w oparciu o schemat technologiczny budowy, schematu technologicznego pracy składu materiałowego, obejmującego wszystkie procesy składu oraz przyjęciu jednego z podstawowych typów składu materiałowego, 2) obliczeniu pełnej ilości materiałów według asortymentów potrzebnych do wykonania budowy, 3) obliczeniu potrzebnej powierzchni składów materiałow ych, długości frontu ładowania i wyładowywania, zależnie od potrzebnych pełnych ilości materiałów, warunków miejscowych oraz od wielkości dziennej dostawy i zużycia materiałów, 4) obliczeniu i uzasadnieniu konieczności zapasów, 5) rozplanowaniu szczegółowym składów z uwzględnieniem zabezpieczenia materiałów, 6) zaprojektowaniu dróg wewnętrznych, 7) opracowaniu transportu wewnętrznego, obliczeniu ilości maszyn i zestawieniu ich obciążenia w oparciu o wydajność, 8) opracowaniu zagadnienia przewożenia materiałów bądź też gotowych mas nawierzchniowych na miejsce robót, 9) opracowaniu harmonogramu dostaw materiałów w oparciu o ogólny harmonogram budowy, 10) opracowaniu projektów magazynów materiałowych oraz garaży dla maszyn. [podobne: charakterystyka mechaniczna silnika, olx chojnice samochody, fiat 125p olx ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: charakterystyka mechaniczna silnika fiat 125p olx olx chojnice samochody