Zakłócenia atmosferyczne

Tags: , ,

W Polsce wskutek licznych burz miejscowych zakłócenia atmosferyczne występują najsilniej w miesiącach letnich, a najsłabiej — w zimie. Jednocześnie natężenie zakłóceń atmosferycznych przeważnie osiąga maksimum w godzinach popołudniowych, a minimum — w godzinach porannych. Ponadto w głębi kontynentu nasilenie zakłóceń atmosferycznych jest na ogół nieco większe niż w pobliżu brzegu morskiego. Zarazem na ogół natężenie zakłóceń atmosferycznych wzrasta ze zwiększaniem się wysokości nad powierzchnią ziemi. Zakłócenia atmosferyczne na silniej utrudniają odbiór fal długich, w mniejszym stopniu al Średnich, a stosunkowo najsłabiej fal krótkich. Natomiast fale ultrakrótkie są biorąc praktycznie niewrażliwe na zakłócenia atmosferyczne. Zakłócenia kosmiczne. Stosunkowo największe znaczenie praktyczne mają okresowe zakłócenia i trudności w odbiorze fal krótkich, powodowane przez tzw. burze magnetyczne, głównie w wyniku okresowego wzrostu intensywności elektromagnetycznego promieniowania słońca (powiększania się plam słonecznych). Ostatnio wykryto dalsze zakłócenia pochodzenia kosmicznego, które pośrednio lub bezpośrednio utrudniają odbiór częstotliwości ponad 30 MHz. Zakłócenia te są wywołane przez promieniowanie słońca oraz promieniowanie dochodzące spoza układu słonecznego — przypuszczalnie mniej więcej z centrum galaktyki. zakłócenia przemysłowe. Źródłami zakłóceń przemysłowych. są przede wszystkim urządzenia, w których zachodzą różnego rodzaju nagłe zmiany prądu oraz przerwy i włączenia prądu z występowaniem iskrzenia. Zakłócenia przemysłowe są często następstwem miejscowych upływów prądu (wskutek niedostatecznej izolacji) oraz przewodzenia prą du przez zjonizowane gazy. Zakłócenia przemysłowe powodowane przez nagle zmiany prądu mają taki sam charakter jak i zakłócenia atmosferyczne, czyli cechuje je ciągle widmo częstotliwości. Amplitudy widma ciągłego zakłóceń przemysłowych są rozłożone na ogół odwrotnie proporcjonalnie do częstotliwości. W związku z tym większość zakłóceń przemysłowych o dużym nateżeniu utrudnia odbiór głównie na falach długich i średnich (radiofonicznych). Niektóre jednak zakłócenia, np. powodowane przez układy zapłonowe silników spalinowych, najsilniej zakłócają odbiór fal krótkich i ultrakrótkich. [podobne: landtechnik, , krotoski cichy audi ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski cichy audi landtechnik moto gratka p l