W przypadku m > l, tzn. głębokości modulacji większej niż 1000/0 wystepuje tzw. zjawisko przemodulowania, silnie zniekształcające przesyłane informacje, do którego w urządzeniach radiofonicznych nie powinno sie nigdy dopuszczać. W praktyce stosuje się głębokości do okolo 30%. Fala modulowana składa się z fali nośnej i pewnej liczby składowych o częstotliwościach wstęg bocznych. Fala nośna ma zawsze stalą amplitudę niezależnie od głębokości modulacji i wobec tego nie przenosi informacji. Przenoszenie sygnałów odbywa się za pomoca wstęg bocznych, przy czym można uważać, Że wstęgi te powstają wskutek zmian amplitudy drgań wielkiej częstotliwości. Częstotliwości składowe wstęg bocznych różnią się od częstotliwości nośnej o wartość częstotliwości modulującej, podczas gdy ich amplitudy w porównaniu z amplitudą fali nośnej określają stopień głębokości modulacji. Szerokość pasma częstotliwości, zajmowanego przez fale modulowaną, jest dwa razy większa od największej częstotliwości zawartej w sygnale modulacyjnym. Szerokość pasma, w którym trzeba nadawać, aby odbiór był zadowalający, zależy od rodzaju sygnału. Przykładowo pasmo nadawania sygnałów telegraficznych jest wąskie, a pasmo sygnałów telewizji — bardzo szerokie. Liczba zmian chwilowej częstotliwości fali nośnej na sekunde jest częstotliwością modulującą. Odchylenia chwilowej częstotliwości fali nośnej od średniej jej częstotliwości, czyli tzw. dewiacja częstotliwości (KII), są proporcjonalne do amplitudy modulującego sygnału. [patrz też: bmw inchcape otomoto, otomoto ostrzeszów, olx samochody słupsk ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: bmw inchcape otomoto olx samochody słupsk otomoto ostrzeszów