Wagony kolejki podjeżdżają kolejno pod otwór zsypowy pierwszego silosa, gdzie zostają napełnione odpowiednią ilością danej frakcji kruszywa. Gdy pełna ilość danej frakcji kruszywa wstała wsypana do wagonu, co sygnalizuje wskazówka wagi, wówczas zawór zostaje zamknięty, a wagon podjeżdża pod następny silos, gdzie w podobny sposób zostaje zapełniony drugą frakcją. Po, przejeździe wagonów pod wszystkimi silosami, każdy wagon kolejki jest zapełniony pełnym zestawem kruszywa. Przy tym sposobie zmechanizowanego zestawiania mieszanek kruszywa, wszystkie wagony muszą mieć jednakowy ciężar, żeby uniknąć pomyłek w dozowaniu. Silosy o konstrukcji drewnianej nie różnią się od silosów o konstrukcji stalowej. Rama silosa wykonana jest z belek o odpowiednim przekroju, komora zaś z desek obitych wewnątrz blachą. Niezależnie od silosów na materiały niewrażliwe na warunki atmosferyczne (kruszywo), są w użyciu silosy na magazynowanie i dozowanie cement u. Silosy dla cementu są zwykle stalowe o szczelnej zabudowie. Silos cementu jest zaopatrzony w podnośnik kubełkowy również szczelnie obudowany, a u wylotu dozatora prowadzi rura brezentowa w celu uniknięcia rozkurzu cementu w czasie wsypywania go do środków transportowych. [patrz też: kondensator przeciwzakłóceniowy, olx samochody radomsko, landtechnik ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: kondensator przeciwzakłóceniowy landtechnik olx samochody radomsko