WARUNKI WIDOCZNOŚCI PIONOWEJ . Załomy pochyleń niwelety trasy drogowej należy zaokrąglać przez stosowanie łuków kołowych lub parabolicznych. Celem tego jest złagodzenie trasy i dopasowanie jej do szybkiego ruchu samochodowego oprócz tego, celem zaokrąglenia załomów łuków pionowych jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu przez zachowanie wymaganych warunków widoczności pionowej. Kąty pochylenia niwelety drogi do poziomu są małe, z tego powodu kąt załamania niwelety można z dostateczną dokładnością przyjmować za równy różnicy tangensów kątów nachylenia i w takim przypadku kąt załamania niwelety możemy wyrazić przez różnicę algebraiczną dwóch pochyleń sąsiednich. Przy takim założeniu oznaczamy pochylenia tworzące kąt z poziomem powyżej linii poziomu jako dodatnie pochylenie natomiast pochylenia tworzące z poziomem kąt poniżej poziomu jako ujemne stąd zasada ogólna przyjmowania dla pochyleń różnego znaku – sumy tangensów, a dla p ochyleń tego samego znaku różnicy tangensów. Załamania niwelety stanowią przeszkody dla ruchu samochodowego. Jeśli wypukłe załamania nie są odpowiednio urządzone, pogarszają warunki widoczności na drodze. Oprócz tego, załamania wypukłe nie zaokrąglone powodują uderzenia przy szybkim ruchu samochodu, a przy bardzo dużych szybkościach może grozić niebezpieczeństwo oderwania się samochodu od powierzchni. [hasła pokrewne: malowanie felg warszawa, auto komis słupsk, charakterystyka mechaniczna silnika ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: auto komis słupsk charakterystyka mechaniczna silnika malowanie felg warszawa