Właściwie zaprojektowane podłoże drogi powinno mieć niezmienną w różnych porach roku wilgotność, w każdym razie wilgotność niepodnoszącą się do granic niebezpiecznych. Jednym ze środków osiągnięcia tego warunku jest stosowanie niskich nasypów, niedostępnych do podnoszenia się wód gruntowych. W terenie płaskim podniesienie niwelety powinno wynosić około 70 cm. W terenach falistych podniesienie niwelety ponad teren jest uwarunkowane kształtem powierzchni terenu. W terenie płaskim nie należy projektować niwelety w postaci grzebienia, gdyż tego rodzaju kształt niwelety nie jest wskazany dla ruchu samochodowego raczej projektuje się niweletę w długich łagodnych pochyleniach, bez przecinania terenu wykopami. Zasadnicze warunki ruchowe dla niwelety drogi są następujące: a) płynność niwelety pozwalająca na rozwijanie znacznych szybkości przy ruchu samochodowym, b) przeprowadzenie drogi przez punkty stałe, ustalone przy trasowaniu drogi. Projektow anie niwelety drogi powinno być powiązane z projektowaniem trasy drogi w planie, zwłaszcza tam, gdzie krzywizny poziome wypadają na łukach pionowych. [patrz też: landtechnik, , kondensator przeciwzakłóceniowy ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: kondensator przeciwzakłóceniowy landtechnik moto gratka p l