Współczesne projektowanie magistrali drogowych dopuszcza, wychodząc z założenia osi trasy, jako krzywej przestrzennej, połączenie łuków pionowych i poziomych na jednym odcinku. Nie jest to wskazane dla dróg o małych promieniach łuków, gdyż w tym przypadku mamy do czynienia z niekorzystnymi warunkami widoczności. Natomiast przy projektowaniu dróg o dużych promieniach łuków zarówno pionowych, jak i poziomych widoczność jest zapewniona i połączenie łuków pionowych i poziomych na jednym odcinku trasy jest możliwe. Należy przy tym zwracać uwagę na możliwe umieszczenie początków i końców łuków pionowego i poziomego w tym samym przekroju. Oprócz tego, krzywych poziomych nie należy ze względów estetycznych zaczynać w łukach wypukłych, lecz w łukach wklęsłych. Płynność trasy wymaga dobierania odpowiednich długości jej elementów w planie i profilu podłużnym. Zbyt długie odcinki proste trasy w planie nie są odpowiednie przy częstych zał amaniach przekroju podłużnego. Jeszcze w większym stopniu nieodpowiednie jest projektowanie długich łuków poziomych, jeżeli skok przekroju podłużnego jest zbyt mały i przekrój podłużny ma zbyt dużo załamań. [więcej w: samochody poleasingowe polska, charakterystyka mechaniczna silnika, vin rozkodowanie ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: charakterystyka mechaniczna silnika samochody poleasingowe polska vin rozkodowanie