Pentoda

Tags: , ,

Wszystkie trzy podstawowe wielkości charakteryzujące lampę są między sobą współzależne, przy czym pentoda jest to pięcioelektronowa lampa zawierająca katode (K), anodę (A) i trzy siatki umieszczone między katodą a anodą, wśród których rozróżnia się siatkę sterującą (najczęściej SI), siatkę ekranową (s2) oraz siatkę zerową (s3). Czynna siatka sterująca ma zwykle ujemne napięcie w stosunku do katody, a napięcie siatki ekranowej jest stałe i dodatnie. Siatka zerowa ma zwykle bezpośrednie połączenie z katodą (i stąd jej nazwa — zerowa). Obecnie stosowane są najrozmaitsze pentody od miniaturowych aż do lamp o mocach użytecznych 1 . . . 2 kW. Pentody są najczęściej stosowane we wzmacniaczach częstotliwości akustycznej i rezonansowych wzmacniaczach wielkiej częstotliwości. Ponadto są one często stosowane w końcowych stopniach mocy w radioodbiornikach i małych urządzeniach rozgłaszających. Tetroda jest lampa o czterech elektrodach, która różni się od pentody tylko brakiem siatki zerowej. Wprawdzie tetrody zaczęto stosować bezpośrednio po triodach, lecz obecnie tetrody spotyka się niezbyt często, ponieważ zachodzące w nich zjawiska emisji wtórnej są na ogół niepożądane. Dziś tetrody stosuje się jedynie jako lampy dużej mocy wówczas, gdy z jakichkolwiek względów nie można użyć specjalnej tetrody strumieniowej — tak wykonanej, że ładunek przestrzenny między ekranem i anodą działa jako siatka zerowa w pentodzie. Charakterystyki tetrod strumieniowych sa identyczne z charakterystykami pentody, z wyjątkiem zakresów niskich napięć anody. Tetrody strumieniowe stosowane są głównie jako lampy mocy (służace jako wzmacniacze mocy akustycznej lub wielkiej częstotliwości) i coraz częściej zastępują pentody. Współczynników określających całkowicie charakterystyki lamp o czterech lub pięciu elektrodach jest kilka, lecz współczynniki takie można podzielić na trzy grupy odpowiadające współczynnikom określającym triodę. Pentoda lub tetroda ma dwa współczynniki amplifikacji. Jeden z nich — Ka — odnosi się do anody i siatki sterującej. Współczynnik Ka pentody jest bardzo duży — zwykle około 1000. [patrz też: moto gratka łódź, charakterystyka mechaniczna silnika, fiat 125p olx ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: charakterystyka mechaniczna silnika fiat 125p olx moto gratka łódź