Rodzaje zakłóceń

Tags: , ,

Zakłócenia o widmie ciągłym, wśród których rozróżnia sie zakłócenia impulsowe i szumowe; zakłócenia impulsowe są wywoływane przez pojedyncze impulsy lub serie impulsów, przy czym widmo ciągle takich impulsów odznacza się ściśle określonym rozkładem kątów fazowych; natomiast zakłócenia szumowe są wywoływane przez bezładne impulsy i mają zupełnie przypadkowe rozkłady kątów fazowych, Zakłócenia selektywne o widmie prążkowym. Zakłócenia o widmie ciągłym. Do zakłóceń o widmie ciągłym należą wszelkiego rodzaju zakłócenia atmosferyczne, większa cześć zakłóceń przemysłowych, szumy lampowe, szumy cieplne (termiczne) itp. Zakłócenia tego rodzaju powstają wskutek wszelkich nieokresowych zmian przebiegów elektrycznych, np. podczas włączania lub wyłączania przepływu prądu, lub wyładowań iskrowych itp. Zakłócenia o widmie ciągłym obejmują zawsze bardzo szerokie pasmo częstotliwości i utrudniają odbiór w razie nastrojenia odbiornika na dowolną częstotliwość zawartą w tym pasmie. Zakłócenia o widmie prążkowym mają charakter selektywny, a więc zakłócają odbiór na określonych częstotliwościach. Do selektywnych należą zakłócenia wywoływane przez różne radiostacje nadawcze lub odbiorcze oraz zakłócenia przemysłowe powodowane przez najrozmaitsze urządzenia zawierające generatory wielkiej częstotliwości. Zakłócenia atmosferyczne są to zakłócenia odbioru radiowego wywoływane przez zjawiska elektryczne w atmosferze. Zakłócenia takie powstają wskutek oddziaływania na antenę odbiorczą pól elektrycznych lub magnetycznych, tworzących Się wskutek różnych zmian lokalnych stanu elektrycznego atmosfery. Głównymi źródłami zakłóceń atmosferycznych są wyładowania elektryczne podczas burz. Uderzenia piorunów są bardzo silnymi wyładowaniami iskrowymi w wyniku powstawania napięć dochodzących do setek milionów woltów, przy czym natężenie prądu sięga setek tysięcy amperów. Fale elektromagnetyczne wywoływane przez tego rodzaju wyładowania mogą zakłócać odbiór radiowy na znaczne odległości. Zakłócenia atmosferyczne powstają nie tylko w wyniku wyładowań piorunowych. Każda dostatecznie szybka zmiana natężenia pola elektrycznego lub magnetycznego ziemi może również zakłócać odbiór radiowy. Nasilenie zakłóceń-atmosferycznych zmienia się dość znacznie odpowiednio do obszaru geograficznego i klimatu, pory roku, a nawet pory dnia.[podobne: landtechnik, , krotoski cichy audi ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski cichy audi landtechnik moto gratka p l