Załamania wklęsłe mają niekorzystny wpływ na eksploatację samochodów ze względu na zwiększony gwałtownie nacisk na resory. Z tych powodów załamania niwelety powinny być odpowiednio łagodzone przez zakładanie między przecinające się pochylenia niwelety łuków kołowych o odpowiednim promieniu lub też łuków parabolicznych. Ze względu na sposób działania na ruch samochodowy załamania wypukłe i wklęsłe należy omówić osobno. Załamania wypukłe. Wielkość promienia załamania wypukłego określa się z warunku zapewnienia kierowcom samochodów widoczności na odległość potrzebną na zatrzymanie samochodu w razie potrzeby. Doświadczenie wykazuje, że jeżeli przez zaokrąglenie załamania wypukłego niwelety zostanie zapewniona widoczność, to wszystkie inne warunki wymagające złagodzenia załamania niwelety, jak płynność ruchu, brak uderzeń od nierówności nawierzchni itp., zostają również spełnione. Według prof. A. K. Biruli wszelkie zał amania wypukłe dzieli się na dwie grupy: a) załamania małe, dla których warunek widoczności jest zachowany, bez: zaokrąglenia załamania pochyleń dla takich załamań ich zaokrąglenie promieniem około 1000 m wykonuje się tylko ze względu na usunięcie uderzeń samochodu o nawierzchnię b) załamania duże, dla których warunek widoczności, a więc i bezpieczeństwa ruchu, bez zaokrąglenia łukiem o odpowiednim promieniu nie jest zapewniony. [przypisy: , fiat 125p olx, krotoski cichy audi ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: fiat 125p olx krotoski cichy audi moto gratka p l