Ze względu na decydujący wpływ częstotliwości na sposób rozchodzenia się fal elektromagnetycznych podzielono je na charakterystyczne grupy. Radiofoniczne stacje nadawcze wykorzystują wąskie pasma częstotliwości w zakresie fal krótkich (30 cm do 130 m) oraz fale średnie w dwóch zakresach: 187. . . 580 m lub 1050. .2000 m, przy czym zakres 1050. . .2000 m określa sie popularnie jako zakres fal długich. Modulacja. Gdy chodzi o telekomunikację, przez modulację należy rozumieć przemiany cech charakterystycznych zmiennego w czasie przebiegu (modulowanego) pod wpływem innego przebiegu elektrycznego (modulującego). Przykładowo — w celu przesłania za pomocą sygnałów elektrycznych jakichś informacji, mowy lub muzyki (z nadajnika do odbiornika za pomocą fal elektromagnetycznych) moduluje się takimi sygnałami falę sinusoidalną wielkiej częstotliwości tzw. falę nośną (zmieniając jej np. amplitudę lub częstotliwość ). Nakładanie akustycznej częstotliwości (tzn. mowy lub muzyki) na wielką częstotliwość jest konieczne, ponieważ z jednej strony akustyczna częstotliwość w praktyce nie daje się wypromieniować w przestrzeń, a z drugiej metoda taka umożliwia odbiór dowolnej radiostacji wybranej spośród różnych radiostacji pracujących jednocześnie.
Modulacja amplitudy polega na zmienianiu amplitudy fali nośnej wielkiej częstotliwości w rytmie nadawanego sygnału, przy czym częstotliwość fali nośnej jest stała. Zakres zmian amplitudy fali modulowanej określa sie tzw. głębokością modulacji, W razie zmian sinusoidalnych głębokość modulacji wyraża stosunek m (Uo — Umin) / Uo, gdzie: Uo — średnia amplituda fali niemodulowanej oraz Umin najmmniejsza amplituda fali modulowanej. Jeżeli zmiany obwiedni modulacyjnej są niesinusoidalne, głębokość modulacji określa się oddzielnie dla szczytów i wgłębień obwiedni. Głęboko modulacji podaje sig często w procentach. np. m = 0,5 odpowiada modulacji 500/0. [patrz też: bmw inchcape otomoto, otomoto ostrzeszów, olx samochody słupsk ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: bmw inchcape otomoto olx samochody słupsk otomoto ostrzeszów