Złącze

Tags: , ,

Złącze emiter-baza (E-B) jest zawsze spolaryzowane w kierunku przewodzenia przez potencjał baterii zewnętrznej, co obniża wewnętrzną bariere potencjału zlącza. Złącze kolektor-baza (C-B) jest również zawsze spolaryzowane z zewnątrz, lecz w kierunku zaporowym,co podwyższa wewnętrzną barierę potencjału złącza. Mechanizm działania obu tranzystorów jest podobny. Zmiany prądu kolektora (Ic) są proporcjonalne do zmian prądu emitera (IE), czyli M Ic= a • MIE, gdzie: współczynnik proporcjonalności, zwany zwarciowym współczynnikiem wzmocnienia prądowego oraz. Oddziaływanie prądu emitera na prąd kolektora jest zjawiskiem zasadniczym i korzystnym w tranzystorze. Istnieje jednak zjawisko odwrotne i zarazem niekorzystne, to jest wpływ prądu kolektora na prąd emitera. Oddziaływanie to w układach tranzystorowych przejawia się wpływem obwodu wyjściowego na prace obwodu wejściowego w stopniu znacznie silniejszym niż w układach lampowych. Tranzystor ostrzowy składa sie z płytki półprzewodnikowej i dwóch ostrzy metalowych. Płytka stanowi bazę, a ostrza służą jako emiter i kolektor. Zależnie od rodzaju płytki półprzewodnikowej rozróżnia się tranzystory ostrzowe typu n i typu p. Zasada działania tranzystora ostrzowego jest niemal zupełnie podobna do zasady działania tranzystora warstwowego. Jedynie charakterystyczne obszary złącz tranzystora ostrzowego są jakby przeniesione z wnętrza półprzewodnika na jego powierzchnię w okolice styków metal-półprzewodnik. Pewne typowe różnice miedzy tranzystorami ostrzowymi i warstwowymi uwidacznia porównanie ich charakterystyk. Najważniejsze z nich to różnice w dynamicznej oporności charakterystyki kolektora i w wzmocnieniu prądowym. Jeżeli tranzystor warstwowy jest właściwie wykonany, to jego wzmocnienie prądowe równe jest teoretycznie jedności, będącej zarazem górną granicą. Natomiast tranzystor ostrzowy nie ma teoretycznie górnej granicy i w praktyce uzyskuje się łatwo 2,5. Obecnie tranzystory ostrzowe nie mają prawie żadnego zastosowania praktycznego, a wspomina się o nich głównie ze względów historycznych. [hasła pokrewne: moto gratka łódź, charakterystyka mechaniczna silnika, fiat 125p olx ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: charakterystyka mechaniczna silnika fiat 125p olx moto gratka łódź