Znaczne zmniejszenie czasu postoju środków transportowych przy ładowaniu i wyładowaniu materiałów, a więc przyspieszenie obrotu środków transportowych. Transport w pojemnikach wykazuje ujemne cechy, do których należy zaliczyć: 1) duży koszt zakupu pojemników, 2) konieczność posiadania mechanicznych urządzeń przeładunkowych (żurawie), 3) konieczność powrotnego transportu pojemników i związany z tym koszt tego transportu. Ponieważ pod względem ekonomicznym zalety pojemników przewyższają ich wady, przeto pojemniki są coraz częściej stosowane w budownictwie ogólnym, powinny, więc być rozpowszechniane i w budownictwie drogowym przy transporcie bitumów, cementu i klinkieru. Pojemnikami bitumu są beczki blaszane, będące standartowym i powtarzalnym opakowaniem. Nie należy uważać za pojemniki bębnów blaszanych służących do przewozu niskopenetracyjnych asfaltów, gdyż są to opakowania używane jednokrotnie. Do transportu cementu bez opakowania z achodzi konieczność użycia pojemników dwojakiego rodzaju: 1) o dużej pojemności do transportu cementu z wagonów kolejowych lub cementowni do magazynów budowy lub prefabrykacji 2) o małej pojemności do przewozu cementu z magazynu lub silosu dozatora na miejsce produkcji masy betonowej lub zaprawy cementowej [podobne: otomoto ostrzeszów, krotoski cichy audi, samochody poleasingowe raiffeisen ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: krotoski cichy audi otomoto ostrzeszów samochody poleasingowe raiffeisen